Finantari

Open Society New Response Projects – Call For Proposals

1241336468198__Fonduri-structurale

Open Society New Response Projects Obiectivele programului Over the last five years, the Think Tank Fund has underwritten some 40 initiatives from 30 organizations addressing a range of issues confronting populist policies and addressing threats to open society within the Open Society New Response Projects support. Our su pport continues to be focused on supporting […]

Intelligent Energy Europe (IEE) – 2012

8131336464334__Fonduri-structurale

Programul Intelligent Energy Europe – apel general 2012 Obiectivele programului Obiective:– sa impulsioneze eficienta energetica si folosirea rationala a resurselor energetice; – sa promoveze noile resurse de energie si sa sustina diversificare energetica; – sa promoveze eficienta energetica si folosirea noilor surse de energie in transport. Solicitanti eligibili Pot beneficia de aceste fonduri asociatiile, autoritatile […]

Programul de invatare de-a lungul vietii (LLP) – apel 2012

3941336466680__Fonduri-structurale

Fonduri pentru sustinerea activitatilor de cooperare in educatie si formare pe intreaga viata Introducere Prezenta cerere de propuneri are ca baza decizia de stabilire a programului de invatare de-a lungul vietii adoptata de Parlamentul European si Consiliu la 15 noiembrie 2006. Finantarea vizeaza sustinerea activitatilor de cooperare in educatie si formare pe intreaga viata si […]

Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

5491336468320__Fonduri-structurale

Sprijin pentru stimularea infiintarii de noi microintreprinderi Obiectivele programului Obiectivul Programului, il constituie stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private. Programul urmareste: a) dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea si gestionarea optima a resurselor, in […]

Programul pentru Competitivitate si Inovare – apel 2012

2401336464419__Fonduri-structurale

CIP – Sprijin pentru folosirea noilor tehnologii de informare si comunicare (TIC) Obiectivele programului Obiective:– Utilizarea TIC in serviciul economiei cu emisie redusa de carbon si pentru o mobilitate inteligenta;– Sprijinirea initiativei bibliotecilor digitale;– Utilizarea TIC in serviciul sanatatii, al imbatranirii adecvate si al incluziunii;– Utilizarea TIC pentru guvernare si servicii publice inovatoare;– Sprijinirea proceselor […]

LIFE+ Cerere de propuneri 2012

241336466737__Fonduri-structurale

Fonduri nerambursabile prin programul LIFE+ Obiectivele programuluiAceasta comunicare are in vedere urmatoarele teme: 1. LIFE+ Natura si biodiversitateObiectiv principal: Protectia, conservarea, reabilitarea, monitorizarea si facilitarea functionarii sistemelor naturale, a habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu scopul de a opri pierderea biodiversitatii, inclusiv a diversitatii resurselor genetice, in cadrul UE. 2. LIFE+ Politica de […]

Programul “Tineretul in actiune” – Actiunea 3.2

8651336464545__Fonduri-structurale

Tineret in actiune: Actiunea 3.2 Tineretul in lume: Cooperarea cu alte tari decat tarile vecine Uniunii Europene – apel 2012 Fonduri nerambursabile pentru cooperarea cu alte tari decat tarile vecine Uniunii Europene IntroducereScopul prezentei cereri de propuneri este sprijinirea proiectelor care promoveaza cooperarea in sectorul activitatilor pentru tineret intre tarile participante la programul “Tineretul in […]

Programul Tineret in Actiune 2007-2013 – Apel 2012

8301336466798__Fonduri-structurale

Tineret in actiune 2012: Fonduri pentru promovarea cooperarii europene in domeniul tineretului Obiectivele programului Obiectivele generale sunt urmatoarele: – promovarea cetateniei active in randul tinerilor, in general, si a cetateniei lor europene, in particular; – dezvoltarea solidaritatii si promovarea tolerantei intre tineri, in special in vederea consolidarii coeziunii sociale in Uniunea Europeana; – favorizarea intelegerii […]

ADJB © 2014