Finantari

Programul de invatare de-a lungul vietii (LLP) – apel 2012

3941336466680__Fonduri-structurale

Fonduri pentru sustinerea activitatilor de cooperare in educatie si formare pe intreaga viata Introducere Prezenta cerere de propuneri are ca baza decizia de stabilire a programului de invatare de-a lungul vietii adoptata de Parlamentul European si Consiliu la 15 noiembrie 2006. Finantarea vizeaza sustinerea activitatilor de cooperare in educatie si formare pe intreaga viata si […]

Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

5491336468320__Fonduri-structurale

Sprijin pentru stimularea infiintarii de noi microintreprinderi Obiectivele programului Obiectivul Programului, il constituie stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicarii acestora in structuri economice private. Programul urmareste: a) dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale bazate pe cunoasterea si gestionarea optima a resurselor, in […]

Programul pentru Competitivitate si Inovare – apel 2012

2401336464419__Fonduri-structurale

CIP – Sprijin pentru folosirea noilor tehnologii de informare si comunicare (TIC) Obiectivele programului Obiective:– Utilizarea TIC in serviciul economiei cu emisie redusa de carbon si pentru o mobilitate inteligenta;– Sprijinirea initiativei bibliotecilor digitale;– Utilizarea TIC in serviciul sanatatii, al imbatranirii adecvate si al incluziunii;– Utilizarea TIC pentru guvernare si servicii publice inovatoare;– Sprijinirea proceselor […]

LIFE+ Cerere de propuneri 2012

241336466737__Fonduri-structurale

Fonduri nerambursabile prin programul LIFE+ Obiectivele programuluiAceasta comunicare are in vedere urmatoarele teme: 1. LIFE+ Natura si biodiversitateObiectiv principal: Protectia, conservarea, reabilitarea, monitorizarea si facilitarea functionarii sistemelor naturale, a habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu scopul de a opri pierderea biodiversitatii, inclusiv a diversitatii resurselor genetice, in cadrul UE. 2. LIFE+ Politica de […]

Programul “Tineretul in actiune” – Actiunea 3.2

8651336464545__Fonduri-structurale

Tineret in actiune: Actiunea 3.2 Tineretul in lume: Cooperarea cu alte tari decat tarile vecine Uniunii Europene – apel 2012 Fonduri nerambursabile pentru cooperarea cu alte tari decat tarile vecine Uniunii Europene IntroducereScopul prezentei cereri de propuneri este sprijinirea proiectelor care promoveaza cooperarea in sectorul activitatilor pentru tineret intre tarile participante la programul “Tineretul in […]

Programul Tineret in Actiune 2007-2013 – Apel 2012

8301336466798__Fonduri-structurale

Tineret in actiune 2012: Fonduri pentru promovarea cooperarii europene in domeniul tineretului Obiectivele programului Obiectivele generale sunt urmatoarele: – promovarea cetateniei active in randul tinerilor, in general, si a cetateniei lor europene, in particular; – dezvoltarea solidaritatii si promovarea tolerantei intre tineri, in special in vederea consolidarii coeziunii sociale in Uniunea Europeana; – favorizarea intelegerii […]

Schema de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile

6411336468516__Fonduri-structurale

Fonduri nerambursabile pentru asigurarea dezvoltarii economice durabile Introducere Schema de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 1680/2008 aplica prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 800/2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea art. 87 si 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat in Jurnalul […]

Programul EuropeAid: Facilitati de vecinatate pentru societatea civila 2011 si Actori nonstatali si autoritati locale – Ucraina 2012

1701336464828__Fonduri-structurale

IEVP – Instrumentul european pentru vecinatate si parteneriat, Actori nonstatali si autoritati locale in dezvoltare Obiective: Lot 1 Facilitati de vecinatate pentru societatea civila cresterea capacitatii organizationale, tehnice, de analiza si argumentare a organizatiilor societatii civile (OSC) in promovarea eficacitatii dialogului politic in Ucraina intre OSC si organele executive ucrainiene; sprijinirea transferului de competente si […]

ADJB © 2014