Fonduri Structurale

Ministerul Fondurilor Europene a lansat seria forumurilor tematice pentru implementarea programelor operaționale 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a organizat vineri, 08 iulie 2016, un prim forum, dedicat instrumentelor financiare care vor contribui la implementarea cu succes a programelor operaționale 2014-2020. Instrumentele financiare (IF) sub formă de investiții de capital sau cvasicapital, garanții, împrumuturi, inclusiv credite cu partajarea riscurilor reprezintă una dintre modalitățile prin care pot fi finanțate proiecte […]

5 milioane de euro pentru implicarea comunităţilor în dezvoltarea locală

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a deschis pe 3 octombrie apelurile de proiecte pentru „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) — orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”, pentru 7 Regiuni de Dezvoltare (regiuni mai puțin dezvoltate) și Regiunea București-Ilfov. Apelurile sprijină transpunerea în plan local a măsurilor prevăzute de Guvernul României în Pachetul Antisărăcie. […]

Ghid introductiv finantari nerambursabile

5251336512609__Fonduri-structurale

Ghid introductiv finantari nerambursabile I. Finantari nerambursabile I.1. De ce acorda finantari nerambursabile diferite institutii sau ONG-uri? I.2. Cum functioneaza sistemul finantarilor nerambursabile? I.3. Care sunt principalii finantatori? I.4. Ce este un grant? I.5. Ce doresc finantatorii? I.6. Am nevoie de parteneri? I.7. Cum arata un contract de parteneriat? I.8. Cum pot construi un parteneriat […]

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală – FEADR „Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi”

9061337713144__4

BUGET APEL PROIECTE: 134.668.992 EURO I. ALOCATIA FINANCIARA NERAMBURSABILA Prin Măsura 312 intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de până la 70% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși: Ø 50.000 Euro/proiect pentru cabinet medical individual, cabinet medical veterinar individual, persoană fizică autorizată, întreprindere familială precum și persoanele fizice care declară că se vor […]

Programul Operational de Asistenta Tehnica POS AT

9191336373370__Fonduri-structurale

CE finanteaza: – asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 si pregatirea pentru urmatorea perioada de programare a instrumentelor structurale; – asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor generale cu privire la instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiuni al Autoritatii […]

Programul Operational Sectorial Transport POS T

4291336373676__Fonduri-structurale

Programul Operational Sectorial Transport POS T actualizat aprilie 2012 CE finanteaza: – modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator; – modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de transport, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile; – promovarea transportului feroviar, naval si intermodal; – sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor […]

Programul Operational Pescuit POP

8751336373767__Fonduri-structurale

Programul Operational Pescuit POP CE finanteaza: – promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii; – campanii de promovare (campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc); – organizarea si participarea la expozitii de produse […]

Programul Operational Sectorial Mediu POS M

8291336382157__Fonduri-structurale

CE finanteaza: – proiectele care vizeaza construirea sau reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile; – proiectele de extindere sau reabilitare a retelelor de distributie a apei potabile si a sistemelor de canalizare; – proiectele de constructie sau reabilitare a statiilor de epurare; – proiectele de achizitionare a vehiculelor de transport al deseurilor; – proiecte […]

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU

3231336382286__Fonduri-structurale

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU CE finanteaza: – organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii avansate; – pregatirea de campanii de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in munca legala; – implementarea de programe si noi […]

ADJB © 2014