Fonduri Structurale

Ministerul Fondurilor Europene a lansat seria forumurilor tematice pentru implementarea programelor operaționale 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a organizat vineri, 08 iulie 2016, un prim forum, dedicat instrumentelor financiare care vor contribui la implementarea cu succes a programelor operaționale 2014-2020. Instrumentele financiare (IF) sub formă de investiții de capital sau cvasicapital, garanții, împrumuturi, inclusiv credite cu partajarea riscurilor reprezintă una dintre modalitățile prin care pot fi finanțate proiecte […]

5 milioane de euro pentru implicarea comunităţilor în dezvoltarea locală

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a deschis pe 3 octombrie apelurile de proiecte pentru „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) — orașe/municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”, pentru 7 Regiuni de Dezvoltare (regiuni mai puțin dezvoltate) și Regiunea București-Ilfov. Apelurile sprijină transpunerea în plan local a măsurilor prevăzute de Guvernul României în Pachetul Antisărăcie. […]

Programul Operational de Asistenta Tehnica POS AT

9191336373370__Fonduri-structurale

CE finanteaza: – asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate in vederea unei coordonari si implementari eficiente a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 si pregatirea pentru urmatorea perioada de programare a instrumentelor structurale; – asigurarea unei diseminari coordonate la nivel national a mesajelor generale cu privire la instrumentele structurale si implementarea Planului de Actiuni al Autoritatii […]

Programul Operational Sectorial Transport POS T

4291336373676__Fonduri-structurale

Programul Operational Sectorial Transport POS T actualizat aprilie 2012 CE finanteaza: – modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator; – modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de transport, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile; – promovarea transportului feroviar, naval si intermodal; – sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor […]

Programul Operational Pescuit POP

8751336373767__Fonduri-structurale

Programul Operational Pescuit POP CE finanteaza: – promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii; – campanii de promovare (campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc); – organizarea si participarea la expozitii de produse […]

Programul Operational Sectorial Mediu POS M

8291336382157__Fonduri-structurale

CE finanteaza: – proiectele care vizeaza construirea sau reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile; – proiectele de extindere sau reabilitare a retelelor de distributie a apei potabile si a sistemelor de canalizare; – proiectele de constructie sau reabilitare a statiilor de epurare; – proiectele de achizitionare a vehiculelor de transport al deseurilor; – proiecte […]

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU

3231336382286__Fonduri-structurale

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POS DRU CE finanteaza: – organizarea de seminarii pentru instruirea angajatilor in vederea adaptabilitatii la tehnologii avansate; – pregatirea de campanii de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in munca legala; – implementarea de programe si noi […]

Programul Operational Regional POR

1561336382404__Fonduri-structurale

Programul Operational Regional POR CE finanteaza: – reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate; – dezvoltarea structurii de sprijinire de afaceri (parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc); – reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea dezvoltarii oraselor cu […]

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice POS CCE

9971336382845__Fonduri-structurale

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice POS CCE CE finanteaza: – extinderea capacitatii de productie;– modernizarea intreprinderii;– sprijin financiar pentru accesul institutiilor publice si IMM-urilor la internet si servicii conexe, precum si pentru achizitionarea de hardware si software;– extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, in […]

ADJB © 2014