Subventii

Subventionarea Programului de inlocuire sau completare a sistemelor clasice de incalzire

6311336572180__descărcare

Obiectiv Imbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru incalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc in acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante. Beneficiari Operatorii economici (constituiti potrivit Legii […]

Subventionarea sectorului apicol

8391336573842__images(1)

Obiectiv – Imbunatatirea conditiilor de producere si comercializare a produselor apicole. – Stimularea, sustinerea si protectia produsului intern prin aplicarea mecanismelor folosite in UE.– Stimularea organizarii de exploatatii competitive si eficiente in zona rurala.– Sporirea veniturilor proprii si trecerea de la autoconsum la productia comerciala.– Ameliorarea genetica a rasei de albine autohtona si a ecotipurilor […]

Subventionarea elevilor prin Programul Bani de liceu

9381336637902__images(1)

Obiectiv Ajutorarea elevilor printr-un Program national de protectie sociala “Bani de liceu”. Beneficiari Elevii care se afla in intretinerea familiilor al caror venit brut lunar pe membru de familie, realizat in ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este sub medie, precum si elevii care beneficiaza de o masura de protectie ori aflati sub tutela in […]

Subventionarea sectorului piscicol

8901336374374__Fonduri-structurale

Obiectiv Sprijinirea cresterii productiei piscicole si protejarea patrimoniului genetic al speciilor valoroase. Beneficiari Producatorii agricoli, persoane fizice sau juridice care detin/administreaza amenajari piscicole pentru producerea de peste de consum, organizati in exploatatii agricole. Activitati subventionate Acordarea subventiilor pentru :– incurajarea cresterii productiei piscicole vizeaza subventionarea productiei realizate in ferme de amenajari piscicole sistematice si ferme […]

Subventionarea materialului saditor

3131336567559__images

Obiectiv Sprijinirea agriculturii prin subventionarea materialului saditor pentru culturile de toamna si primavara. Beneficiari Persoane fizice sau juridice inregistrate pentru producerea de seminte sau material saditor. Activitati subventionate Plantarea culturilor de toamna si primavara. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare – Agricultorii vor primi pentru productia de seminte si material saditor un sprijin […]

Programul Rabla 2012 (Innoirea Parcului Auto National)

5981336570903__images

ObiectivScopul Programului de stimulare a innoirii parcului auto national este diminuarea poluarii prin scoaterea din uz a autoturismelor si a autoutilitarelor usoare vechi, proprietate a persoanelor fizice / juridice romane, cu nivel de poluare ridicat. BeneficiariPoate beneficia de program proprietarul unui autoturism sau o persoana juridica romana care intentioneaza sa dobandeasca de la proprietar tichetul […]

Subventii pentru infiintarea si administrarea unitatilor de asistenta sociala

Obiectiv Ajutorarea asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala. Beneficiari Asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala. Activitati subventionate Subventia se acorda asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala si a […]

Subventionarea sectorului legume-fructe si agricultura ecologica

Obiectiv Sprijinirea si incurajarea producatorilor agricoli din sectorul legume-fructe si agricultura ecologica. Beneficiari Producatorii agricoli persoane fizice si juridice active in productia primara de produse agricole apartinand sectorului legume-fructe si sectorului agricultura ecologica. Activitati subventionate Agricultura ecologica si sectorul legume-fructe. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare – 1.110 lei/ha pentru persoanele fizice membre […]

Subventionarea incalzirii locuintelor

2251336638072__images(1)

Obiectiv Ajutorarea familii si persoane singure, cu venitul mediu lunar, prin acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice. Beneficiari Familii si persoane singure, cu venitul mediu lunar/ membru de familie mai mic de 615 lei si care utilizeaza pentru incalzirea locuiniei energie termica furnizata in sistem […]

ADJB © 2014