Subventii

Subventionarea sectorului apicol

5321336566903__images

Obiectiv – Imbunatatirea conditiilor de producere si comercializare a produselor apicole. – Stimularea, sustinerea si protectia produsului intern prin aplicarea mecanismelor folosite in UE.– Stimularea organizarii de exploatatii competitive si eficiente in zona rurala.– Sporirea veniturilor proprii si trecerea de la autoconsum la productia comerciala.– Ameliorarea genetica a rasei de albine autohtona si a ecotipurilor […]

Ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica

6711336570460__images

Obiectiv Aceasta Hotarare a Guvernului, aprobata in Sedinta de Guvern din data de 21 iulie a.c., are drept scop stimularea activitatii exploatatiilor inregistrate in sistemul de agricultura ecologica, aflate in perioada de conversie, prin acordarea de plati anuale suplimentare. Schema de sprijin din prezenta hotarare urmareste:– imbunatatirea calitatii produselor agricole, prin trecerea exploatatiilor din agricultura […]

Subventionarea activitatilor de imbunatatiri funciare

5071336572038__descărcare

Obiectiv Acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfasurarii activitatilor de imbunatatiri funciare. Beneficiari – Organizatiile de imbunatatiri funciare, denumite in continuare organizatii, si federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare, denumite in continuare federatii.– Administratia Nationala a imbunatatirilor Funciare, denumita in continuare Administratia; – Beneficiarii directi. Activitati subventionate – Acoperirea unor categorii de cheltuieli de desfasurare […]

Subventionarea productiei de tutun

7931336573716__images(1)

Obiectiv Cresterea si imbunatatirea productiei si a calitatii tutunului. Beneficiari Producatorii agricoli de tutun, persoane fizice sau juridice; Activitati subventionate Cultivarea tutunului. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare Valoarea subventiei acordate pe kilogramul de tutun este stabilita pe grupe de varietati:– 47 de euro, insa doar daca respecta limita de suprafata a fermei […]

Subventionarea reabilitarii termice a cladirilor multietajate

9021336637728__images(1)

Obiectiv Se urmareste stabilirea lucrarilor de interventie pentru izolarea termica a blocurilor de locuinte construite dupa proiecte elaborate in perioada 1950-1990, etapele necesare realizarii lucrarilor, modul de finantare a acestora, precum si obligatiile si raspunderile autoritatilor administratiei publice si ale asociatiilor de proprietari. Realizarea lucrarilor de interventie stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta are drept […]

Subventionarea sectorului legume-fructe si agricultura ecologica

9991336567203__images

Obiectiv Sprijinirea si incurajarea producatorilor agricoli din sectorul legume-fructe si agricultura ecologica. Beneficiari Producatorii agricoli persoane fizice si juridice active in productia primara de produse agricole apartinand sectorului legume-fructe si sectorului agricultura ecologica. Activitati subventionate Agricultura ecologica si sectorul legume-fructe. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare – 1.110 lei/ha pentru persoanele fizice membre […]

Programul Rabla pentru tractoare si masini agricole autopropulsate

1781336570778__images

Obiectiv Programul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective de protectie a mediului de interes general:a) diminuarea efectelor poluarii aerului asupra mediului si sanatatii populatiei, cauzate de emisiile de gaze de esapament de la tractoarele si masinile agricole autopropulsate uzate;b) diminuarea efectelor poluarii solului si apei cauzate de scurgerile de substante periculoase de la tractoarele si masinile agricole […]

Subventionarea producatorilor agricoli

7371336572107__descărcare

Obiectiv Se acorda sprijin financiar in sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului prin care se urmareste: – ameliorarea populatiilor de animale, plante;– imbunatatirea calitatii produselor de origine animala, vegetala;– imbunatatirea calitatii productiei obtinute pe pajisti;– sustinerea masurilor privind producerea si comercializarea produselor apicole;– asigurarea starii de functionare a infrastructurii […]

Subventii de la UE pentru agricultori

6011336573778__images(1)

Obiectiv Ajutorarea fermierilor romani; Beneficiari Beneficiarii masurilor de sprijin pe suprafata pot fi persoanele fizice si/sau persoanele juridice care exploateaza terenul agricol pentru care solicita plata, in calitate de proprietari, arendasi, concesionari, asociati, administratori in cadrul asociatiilor in participatiune etc. Daca proprietarul a dat terenul in arenda, l-a concesionat sau l-a inchiriat, sprijinul financiar pe […]

ADJB © 2014