Anunţ de presă privind finalizarea proiectului: “Susţinerea activităţii prin achiziţie echipamente TIC”

Anunţ de presă privind finalizarea proiectului:

“Susţinerea activităţii prin achiziţie echipamente TIC”
Braşov, 10 decembrle 2014

Asociaţia de Dezvoltare a Judeţului Braşov, cu sediul In Braşov, str. Grlvlţei, nr. 2F-2G, anunţă finalizarea activităţilor şi a implementării proiectului “Susţinerea activităţii prin achiziţie echipamente TIC”, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene desemnat ca Autoritate de management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională CENTRU în calitate de Organism intermediar pentru Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

Valoarea totală a proiectului este de 110.526,80 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă de 84.677,78 lei, 70.028,52 lei din FEDR şi 14.649,28 lei de la bugetul naţional. Proiectul a fost implementat in localitatea Braşov, pe o durată de 8 luni începând cu 30 iunie 2014. Obiectivul proiectului a fost creşterea şl consolidarea Infrastructurii TIC prin achiziţia de echipamente TIC şi software la
ADJB Braşov.

Rezultatele proiectului sunt implementarea unul sistem informatic compus din echipamente IT moderne, sofware, reţeaua LAN, semnătura electronică şi servicii de Internet broadband.

Detalii suplimentare puteţi obţine do la: ADJB, cu sediul în Braşov, str. Griviţei, nr.2F-2G, persoană de contact Roba Daniel, Responsabil proiect, Tel. 0388 442200, Fax. 0368 442199, e-mall. contact.adjb@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014