Actiune pregatitoare in domeniul sportului – apel 2012

Obiective si descriere

Prezenta cerere de propuneri serveste la punerea in aplicare a actiunii pregatitoare “Parteneriate europene in domeniul sportului” in conformitate cu decizia Comisiei de adoptare a programelor de lucru anuale pentru 2012 privind granturile si contractele pentru actiunea pregatitoare “Parteneriate europene in domeniul sportului” si pentru proiectul-pilot “Parteneriate in domeniul cunoasterii“.

Principalul obiectiv al acestei actiuni pregatitoare este acela de a pregati actiunile viitoare ale UE in acest domeniu pe baza capitolului privind sportul al programului Uniunii pentru educatie, formare, tineret si sport pentru perioada 2014-2020 “Erasmus pentru toti”, pe baza prioritatilor stabilite in Cartea alba din 2007 privind sportul si Comunicarea din 2011 privind dezvoltarea dimensiunii europene a sportului.

Prezenta cerere de propuneri va sprijini proiectele transnationale prezentate de organisme publice sau organizatii nonprofit in scopul de a identifica si testa retele adecvate si bune practici in domeniul sportului, in urmatoarele domenii:

1. combaterea aranjarii meciurilor;
2. promovarea activitatii fizice pentru sustinerea imbatranirii active;
3. sensibilizarea cu privire la caile eficiente de promovare a sportului la nivel municipal;
4. competitiile sportive de masa comune transfrontaliere, in regiuni si state membre invecinate.

Solicitanti eligibili

Solicitantii eligibili sunt doar:

  • organismele publice;
  • organizatiile nonprofit.

Solicitantii trebuie:

  • sa aiba personalitate juridica;
  • sa aiba sediul social intr-un stat membru al UE.

Persoanele fizice nu pot sa depuna cereri in cadrul prezentei cereri de propuneri.

Bugetul si durata proiectului

Bugetul disponibil pentru prezenta cerere de propuneri este de 3.500.000 EUR, in cadrul liniei bugetare “Actiunea pregatitoare – Parteneriate europene in domeniul sportului”.

Cofinantarea UE va fi asigurata pana la maximum 60% din totalul costurilor eligibile. Un minim de 20% din totalul costurilor eligibile trebuie sa fie asigurat de parti terte prin finantare privata. Cheltuielile cu personalul nu pot depasi 50% din totalul costurilor eligibile. Contributiile in natura nu sunt acceptate drept cofinantare.

In functie de numarul si calitatea proiectelor prezentate, Comisia isi rezerva dreptul de a nu atribui toate fondurile disponibile.

Proiectele trebuie sa inceapa intre 1 ianuarie 2013 si 31 martie 2013 si sa se incheie cel tarziu la 30 iunie 2014.

Perioada de eligibilitate a costurilor corespunde duratei proiectului, astfel cum se mentioneaza in contract.

Termenul de depunere a cererilor

Cererile trebuie trimise cel tarziu la 31 iulie 2012, data postei, la urmatoarea adresa:

European Commission
Directorate-General for Education and Culture – Unit E3
MADO 20/73
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014