Ajutor de stat pentru producatorii agricoli din sectorul cresterii animalelor, in vederea colectarii cadavrelor de animale

Obiectiv

Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2010-2013 inclusiv, in vederea acordarii unui sprijin sub forma de servicii subventionate acordate intreprinderilor ce isi desfasoara activitatea in sectorul cresterii animalelor, in vederea acoperirii costurilor legate de colectarea cadavrelor de animale.

Beneficiari

Solicitantii ajutorului de stat sunt prestatorii de servicii care efectueaza servicii subventionate producatorilor agricoli, care solicita ajutor de stat inainte de inceperea desfasurarii acestor servicii de colectare a cadavrelor de animale, in baza cererii initiale anuale si care indeplinesc urmatoarele conditii:

* sunt persoane juridice conform legislatiei in vigoare;
* sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare / incinerare / co-incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman;
* efectueaza serviciile prevazute la lit.b), in conformitate cu prevederile legale.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

Schema de ajutor este un serviciu subventionat acordat producatorilor agricoli pentru activitatea de colectare a cadavrelor de animale. Valoarea ajutorului de stat acordat prestatorului de servicii este de maxim 213 lei / tona cadavre de animale colectate, in limita bugetului aprobat.

b) Alte conditii de obtinere
Cum se obtine subventia

Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. 1 alin. (1), solicitantul, respectiv prestatorul de servicii, trebuie sa completeze cererea initiala anuala prevazuta la art. 4 alin. (1) si sa o depuna individual sau prin reprezentant legal/imputernicit/delegat, inainte de prestarea serviciilor de colectare a cadavrelor de animale pentru care se solicita ajutor de stat, la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti pe raza caruia isi desfasoara activitatea producatorul agricol, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului care aproba plafonul anual total pentru schema de ajutor de stat.

Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site-ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene.

Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. 1 alin. (1) sunt eligibili solicitantii care au primit aviz favorabil pentru cererea initiala anuala depusa in termenul legal prin centrele judetene ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru serviciile desfasurate dupa avizarea acesteia.

Acte necesare

Cererea initiala anuala, prevazuta la art. 4 alin. (1), este insotita de urmatoarele documente:
a) copie a certificatului de inregistrare la registrul comertului;
b) copie a documentului care atesta autorizarea de catre autoritatea competenta pentru efectuarea activitatii de procesare/incinerare/coincinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman;
c) declaratie pe propria raspundere ca serviciile trimestriale de colectare a cadavrelor de animale pentru care vor solicita decontarea ajutorului de stat vor fi prestate fara incasarea contravalorii prevazute la art. 5 din costul activitatii de colectare a cadavrelor de animale de la producatorii agricoli prevazuti la art. 3 alin. (1);
d) lista producatorilor agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decon
tarea ajutorului de stat;
e) copie a precontractelor/contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale;
f) situatie centralizatoare cu cantitatea totala estimata de cadavre de animale colectate prin serviciile prestate in baza precontractelor/contractelor incheiate de prestator cu producatorii agricoli.

Termene limita de obtinere

Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site-ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010.

Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010-2013 inclusiv.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014