Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate

Obiectiv

Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola (FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut.

Beneficiari

Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si/sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008, atestate prin certificatul de inregistrare la Registrul Comertului, crescatori de vaci de lapte, ale caror exploatatii sunt detinatoare de cota de lapte pentru livrari si/sau vanzari directe si sunt localizate in zonele defavorizate din Romania, identificate in Anexa 4A la Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sa detina un efectiv cuprins intre 2 si 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe exploatatie, la termenul limita de depunere a cererilor si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu cota de lapte pentru livrari si/sau vanzari directe;
b) efectivul de vaci de lapte detinut in exploatatie de beneficiar este inscris in Registrul National al Exploatatiilor – RNE – la termenul limita de depunere a cererilor;
c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicita ajutor specific anual trebuie mentinut in exploatatie pe perioada derularii schemei de sprijin.

b) Alte conditii de obtinere
Termene limita de obtinere

Valoarea ajutorului specific anual se calculeaza in lei, la rata de schimb a Bancii Europene din data de 30 septembrie a fiecarui an in care se acorda ajutorul specific, pentru un plafon maxim de 22.447.205 Euro.

Cuantumul ajutorului specific pe cap de vaca de lapte se calculeaza de APIA, dupa finalizarea verificarilor, prin raportarea plafonului maxim la efectivul de vaci de lapte eligibile, pana la limita de maxim 100 Euro/cap de vaca.

IMPORTANT! Se creeaza posibilitatea depunerii cererilor intr-o noua etapa, respectiv 01 – 29 octombrie 2010, pentru ca un numar mai mare de producatori sa poata beneficia de ajutor financiar comunitar. Se modifica si perioada de control la fata locului, respectiv pana la data de 15 noiembrie 2010.

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)
PUBLICUL:
Telefon Registratura: 021.305.48.00
Telefon Relatii cu publicul: 021.305.48.23
Fax: 021.305.48.03
E-mail: relatii.cu.publicul@apia.org.ro
Adresa: Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2, Bucuresti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014