Calendar Fonduri Structurale

Calendar Fonduri Structurale

A. Fonduri structurale fara termen limita
Programe de finantare
PNDR: Axa LEADER
POR: AP 5 “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, DMI 5.3 “Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica”
POS CCE: AP 2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare”, DMI 2.3 “Accesul intreprinderilor la activitati CDI”
POSCCE: AP 2 “Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate”, DMI 2.1 “Proiecte de Cercetare – Dezvoltare in parteneriat intre universitati/institute de cercetare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie”
POR: AP 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, DMI 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbana”
POR: AP 5 “Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”
PNDR: AP 1 “Cresterea competitivitatii sectorului agricol si forestier”
POR: AP 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, DMI 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbana”
POS CCE: AP 4 “Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, in contextul combaterii schimbarilor climatice”, DMI 4.3 “Diversificarea retelelor de interconectare in vederea cresterii securitatii furnizarii energiei”
POS CCE: AP2 “Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare”, DMI 2.3 “Accesul intreprinderilor la activitati CDI”
POR: AP 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”
POR: AP 4 “Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local”
POR: Axa 3 “Imbunatatirea infrastructurii sociale”
POR: Axa 3 “Imbunatatirea infrastructurii sociale”
POR: AP 2 “Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale”

B. Fonduri structurale cu termen limita
Programe de finantareTermen limita
PNDR: AP 3 Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale
16 mai 2012
PNDR: AP 1 Imbunatatirea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier
31 mai 2012
POSCCE: AP 1″Un sistem inovativ si ecoeficient de productie”, DMI 1.1 “Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM”, Op. a) “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”
31 mai 2012
POSCCE: AP 1 “Un sistem inovativ si ecoeficient de productie”, DMI 1.3 “Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”
29 iunie 2012
POSCCE: AP 3 “Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, DMI 3.2 “Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”
29 iunie 2012
POSCCE: AP 2 “Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate, DMI 2.3 “Accesul intreprinderilor la activitati de CDI (in special IMM-urile)”
27 iulie 2012
POSCCE: AP 1 “Un sistem inovativ si ecoeficient de productie”, DMI 1.3 “Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”
17 august 2012
POSCCE: AP 1 “Un sistem inovativ si ecoeficient de productie”, DMI 1.3 “Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului”
28 septembrie 2012
POR: AP 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, DMI 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana”
31 decembrie 2012
POS T: AP 3 “Modernizarea sectorului de transport in scopul imbunatatirii protectiei mediului, a sanatatii umane si a sigurantei pasagerilor”
31 decembrie 2013
POS T: AP 2 “Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara Axelor prioritare TEN-T”
31 decembrie 2013
31 decembrie 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014