Contragarantii

Banca

Fondul Roman de Contragarantare

Obiectivele programului

Principalul scop al contragarantarii este sprijinirea functionarii sustenabile a pietei financiare si bancare, a fondurilor de garantare si dezvoltare pe aceasta baza a accesului IMM-urilor la finantare, prin mecanisme specifice ale garantarii si contragarantarii. Totodata, se are in vedere intarirea increderii bancilor si altor categorii de finantatori in soliditatea si solvabilitatea fondurilor de garantare in scopul mobilizarii potentialului pietei financiare la dezvoltarea sectorului IMM si a mediului de afaceri in general, cu efecte directe asupra pastrarii locurilor de munca, cresterea exporturilor si a absorbtiei fondurilor europene, atenuarea efectelor crizei si reluarea procesului de crestere economica.

Solicitanti eligibili

Beneficiarii contragarantiilor sunt intreprinderile care indeplinesc urmatoarele conditii:
– sunt incadrate in categoria IMM, conform legii;
– nu se afla in dificultate in conformitate cu definitia stabilita in Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate nr.2004/C 244/02;
– nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala;
– nu sunt obiect al unui ordin de recuperare in urma unei decizii privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna;
– se incadreaza in plafonul ajutorului de stat de minimis, in conformitate cu Regulamentul CE nr. 1.998/15 decembrie 2006.

Procentul de contragarantare este de maximum 80% din valoarea garantiilor contragarantate si se aplica intotdeauna la soldul garantiei contragarantate.

Valoarea maxima a contragarantiei nu va depasi 1.500.000 euro, respectiv 750.000 euro pentru IMM-urile care activeaza in sectorul transportului rutier, sau echivalentul in lei al acestei sume la data acordarii contragarantiei.

Contragarantia este asociata unei garantii specifice, limitate in timp si acopera numai garantia aferenta principalului, exclusiv dobanzile, comisioanele si alte sume datorate de IMM in baza contractului incheiat cu finantatorul.

Termene limita

Acest program nu are termen limita.

Sursa: Fondul Roman de Contragarantare
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014