Credit pentru investitii si/sau linie de credit/capital de lucru, din surse BERD

Banca

Banca Comerciala Romana S.A.

Introducere

Destinatie: finantarea investitiilor sau, dupa caz, activitatii curente dezvoltate/derulate de catre intreprinderile mici si mijlocii si microintreprinderi, inclusiv intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, PFA, persoanele fizice cu profesii liberale si a caror activitate este organizata si reglementata prin legi speciale, precum si societatilor coperative care se constituie si functioneaza conform legislatiei in domeniu.

In cazul clientilor PFA se pot acorda doar credite pentru investitii.

Solicitanti eligibili

Beneficiari eligibili: Intreprinderile mici si mijlocii, microintreprinderile, inclusiv intreprinderile individuale, familiale, PFA, PF cu profesii liberale, si cei a caror activitate este organizata si reglemetata prin legi speciale, precum si societatile cooperative care sunt constituite si functioneaza conform legislatiei in domeniu, respectiv, care indeplinesc simultan urmatoarele conditii:

1. nu au mai mult de 249 de angajati, inclusiv personalul de management cu norma intreaga;
2. sunt inregistrate si isi desfasoara activitatea in Romania;
3. detin capital si control majoritar privat;
4. au o cifra de afaceri anuala de maxim 50 milioane EUR si o valoare anuala totala a activelor de maxim 43 milioane EUR;
5. detin toate aprobarile, avizele necesare pentru functionare.

Activitati eligibile

Proiecte eligibile – proiecte care presupun investitii si/sau capital de lucru pentru urmatoarele activitati:

1. crearea, modernizarea, extinderea si diversificarea facilitatilor industriale si productive (inclusiv facilitati in domenii ca transport, constructii, agricultura si servicii industriale), inclusiv activitati de leasing;
2. capital de lucru pentru activitatea curenta precum si cerintele de capital de lucru pentru inceperea activitatii sau pentru extinderea activitatii in cadrul unor proiecte sau programe de investitii specifice;
3. finantarea exportului si a pre-exportului a clientilor producatori industriali de marfuri destinate exportului;
4. achizitia de masini, autoutilitatre, camioane sau echipamente pentru desfasurarea activitatii in domeniul comertului, productiei sau serviciilor;
5. investitii imobiliare, cu conditia ca acestea sa fie utilizate in scopuri productive, furnizarea de servicii sau pentru desfasurarea activitatii de comert;
6. proiecte noi sau modernizarea/extinderea activitatilor existente.

Moneda: RON sau EUR.Valoarea maxima a creditului: 1,5 milioane EUR (sau echivalent RON).

* microintreprinderi: pentru linie de credit – de 3 ori cifra de afaceri medie lunara, pentru capital de lucru – de 6 ori cifra de afaceri medie lunara, dar nu mai mult de 1,5 milioane EUR
* In cazul in care valoarea unui credit solicitat de beneficiar este mai mare de 1,5 milioane EUR echivalent, diferenta se poate finanta din surse proprii ale bancii, in conformitate cu reglementarile interne in vigoare.
* Un beneficiar poate accesa unul sau mai multe credite acordate din sursa BERD, cu conditia ca valoarea cumulata a acestora sa nu depaseasca 1,5 milioane EUR (sau echivalent RON). In cazuri bine justificate se pot acorda credite care sa depaseasca aceasta limita, numai cu acordul prealabil al BERD.

Liniile de credit au caracter irevocabil.

Perioada de acordare: termen scurt, mediu sau lung in functie de solicitarea clientului.

Termene limita

Acest program nu are termen limita.

Sursa: Banca Comerciala Romana
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Date de contac
t finantatorBANCA COMERCIALA ROMANA

B-dul Regina Elisabeta, nr.5

Sector 3, Bucuresti

Tel: 021 / 407.42.00

E-mail: contact.center@bcr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014