Credit punte – finantarea capitalului de lucru – zootehnie (bovine-ovine-caprine)

Banca

CEC Bank

Obiectivele programului

Sustinerea producatorilor agricoli individuali/persoanelor juridice prin finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic la specia bovine / ovine/caprine.

Solicitanti eligibili

Clienti eligibili:
– producatori agricoli individuali;
– societati agricole private, respectiv asociatii agricole cu personalitate juridica, constituite conform legislatiei in vigoare;
– asociatii agricole familiale, asociatii de producatori agricoli, grupuri de producatori, constituite conform legislatiei in vigoare;
– societati comerciale si cooperative agricole constituite conform legislatiei in vigoare etc.

Activitati eligibile

Destinatia creditului: Finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente, pe baza adeverintei eliberate de A.P.I.A.

Scadenta creditului: unica, la data de stabilita in Conventia(dupa caz in Actele Aditionale) incheiata de Banca cu A.P.I.A. si FGCR privind finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii PNDC sector zootehnic la specia bovine/ovine/caprine.

Contributie proprie: nu se solicita.

Valoarea creditului: maxim 90% din suma mentionata in Adeverinta inregistrare beneficiar eliberata de A.P.I.A.

Valuta: LEI.

Dobanda:
– PR + 1,9% – pentru clientii care se incadreaza in clasa de performanta financiara A;
– PR + 2,9% – pentru clientii care se incadreaza in clasa de performanta financiara B si C.

Dobanda majorata: In cazul nerambursarii creditului pana la data stabilita in Conventiile incheiate de Banca cu A.P.I.A. si F.G.C.R. sau in actele aditionale ulterioare, clientul va datora Bancii o dobanda majorata cu 3 p.p. fata de dobanda practicata pentru aceste credite.

Comisioane: comision de gestiune de 0,25% aplicat la valoarea creditului acordat si perceput la acordarea creditului.

Garantii:
– garantie din partea F.G.C.R. pentru 50% din valoarea creditului, in conformitate cu prevederile Conventiei cadru – plafon de garantare incheiata de Banca cu F.G.C.R;
– ipoteca mobiliara asupra creantelor pe care beneficiarii le au fata de A.P.I.A., constand in sume cuvenite beneficiarilor in cadrul PNDC pentru sectorul zootehnic la specia bovine/ovine/caprine, conform adeverintelor eliberate de A.P.I.A., derulate prin contul beneficiarului deschis la Banca;
– un bilet la ordin in alb, stipulat fara protest avalizat de administratori/asociati sau persoana fizica (in cazul producatorilor agricoli individuali);
– ipoteca mobiliara pe conturile curente ale clientului deschise la Banca;
– alte tipuri de garantii reale si personale, dupa caz, conform reglementarilor interne ale Bancii.

Rambursarea creditului: integral la data primirii sumelor cuvenite beneficiarilor in cadrul PNDC pentru sectorul zootehnic la specia bovine/ovine/caprine, dar nu mai tarziu de data stabilita in Conventiile incheiate de Banca cu A.P.I.A. si FGCR sau in actele adtionale ulterioare.

Rambursarea anticipata este permisa fara perceperea comisionului de rambu
rsare anticipata atunci cand se realizeaza din sursele proprii ale clientului sau din sursele provenind din sprijinul financiar de la A.P.I.A.

Termene limita

Acest credit nu are termen limita.

Sursa: CEC Bank
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Date de contact finantator

Casa de Economii si Consemnatiuni

11-13 Calea Victoriei

Sector 3, Bucharest

Tel: +40-(0)21-311.11.19

Fax: +40-(0)21-312.54.25

Telverde: 0 800 800 848

E-mail: office@cec.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014