Credite pentru finantarea proiectelor de investitii in cadrul Imprumutului Global BEI

Banca

Banca Comerciala Romana S.A.

Introducere

Destinatia creditelor: finantarea proiectelor de investitii de marime mica sau mijlocie, situate pe teritoriul Romaniei.

Solicitanti eligibili

Beneficiari eligibili:

» intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri), inclusiv cele nou infiintate, indiferent de domeniul in care activeaza, care indeplinesc criteriile de eligibilitate din imprumutul BEI;

» alte entitati publice sau private, inclusiv cele nou infiintate, indiferent de marimea acestora si structura capitalului social, care pot fi: consilii, agentii si/sau alte entitati regionale, administratii publice locale (judetene, municipale, orasenesti, de sector etc.), asociatii si parteneriate public-private ale acestora, camere de comert si industrie, autoritati portuare autonome, autoritati aeroportuare controlate de stat, detinatorii concesiunilor de servicii publice, agentii garantate de catre aceste autoritati, companii nationale, intreprinderi/societati comerciale mari, companii de leasing etc. Companiile de leasing asociate unui anumit producator nu sunt eligibile pentru finantarea BEI.

Activitati eligibile

Proiecte eligibile:

» Proiectele dezvoltate de IMM–uri, indiferent de domeniul de activitate in care activeaza;
» Proiectele dezvoltate de entitati publice sau private, in urmatoarele domenii:
» Mediu
» Infrastructura
» Dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere
» Utilizarea rationala a energiei
» Sanatate
» Educatie.

Moneda creditului: Euro (utilizarea creditului se poate efectua in orice alta valuta, inclusiv in RON);Valoarea eligibila a proiectelor: minim 40.000 EUR si maxim 25 milioane EUR sau echivalent. Se pot finanta si proiecte cu o valoare mai mare de 25 milioane EUR sau pentru care creditul solicitat depaseste 12,5 milioane EUR (considerate proiecte mari), numai cu acordul prealabil al BEI, care va efectua analiza proprie a proiectului.

Volumul total al creditelor acordate pentru un proiect, din surse BEI, trebuie sa reprezinte cel mult 50% din costurile eligibile ale proiectului.

Contributia beneficiarului: minim 50% din costul total al proiectului (poate fi constituita din surse proprii, surse imprumutate si/sau alte finantari din fonduri UE)

Sursele B
EI si alte surse ale Uniunii Europene pot acoperi cel mult de 70% (90% in zone definite ca zone asistate de catre UE in Obiectivul 1) din costurile agregate ale proiectului.

Perioada de creditare:
» proiecte de investitii pentru infrastructura (inclusiv sanatate, educatie, locuinte sociale): minim 4 ani si maxim 20 ani;
» alte proiecte de investitii (inclusiv cele pentru activitatea de leasing): minim 4 ani si maxim 12 ani.

Perioada de gratie: se acorda la solicitarea beneficiarului si poate fi de maxim 6 ani de la data tragerii creditului, in cazul proiectelor de infrastructura (inclusiv sanatate, educatie, locuinte sociale) sau maxim 4 ani, in cazul altor tipuri de proiecte.

Dobanda: atractiva, EURIBOR la 6 luni + marja de produs.

Comisioane: tariful standard de comisioane BCR.

Rambursarea creditului: in rate lunare/trimestriale/semestriale/anuale sau rata unica.

Produsele tip credit care se pot acorda din imprumutul BEI, sunt:

» Credit pentru proiecte de investitii (in cadrul acestui tip de credit se vor finanta atat cheltuieli cu investitiile, cat si cheltuieli cu activitatea curenta asociata acestor proiecte de investitii);
» Credit pentru activitatea de leasing;
» Credit pentru finantarea proiectelor imobiliare potrivit criteriilor de eligibilitate stabilite de BEI;
» Credit ipotecar pentru proiecte de investitii potrivit criteriilor de eligibilitate stabilite de BEI.

Termene limita

Acest program nu are termen limita.

Sursa: Banca Comerciala Romana
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Date de contact finantatorBANCA COMERCIALA ROMANA

B-dul Regina Elisabeta, nr.5

Sector 3, Bucuresti

Tel: 021 / 407.42.00

E-mail: contact.center@bcr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014