Creditul pentru cofinantare

Banca

EximBank S.A.

Introducere

Creditul este destinat cofinantarii componentei care reprezinta contributia proprie a firmei la proiectul finantat din fonduri structurale.

Solicitanti eligibili

Pot solicita credit: IMM-uri, companii mari si persoane juridice de drept public care au incheiat un contract de finantare cu autoritatea de management responsabila de managementul, gestionarea si implementarea asistentei financiare privind instrumentele structurale ale UE pentru programele operationale.

Activitati eligibile

Finantarea poate acoperi:
– cheltuielile eligibile si neeligibile (inclusiv TVA) aferente proiectului;
– necesarul de capital de lucru.

Perioada:
– termen scurt, mediu sau lung in functie de tipul proiectului de investitii, perioada de implementare, capacitatea de rambursare.

Moneda:
– lei sau euro.

Perioada de gratie:
– pana la 12 luni.

Rambursare:
– in rate lunare/trimestriale/semestriale.

Creditul poate acoperi pana la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile si neeligibile aferente contributiei proprii la realizarea proiectului.

Termene limita

Acest credit nu are termen limita.

Sursa: EximBank S.A.
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Date de contact finantator

Sediul central EximBank S.A.

Splaiul Independentei nr. 15, sector 5

Bucuresti

Telefon: 021 405 30 96

Fax: 021 405 32 22Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014