EUROBRD AGRI Investitii

Banca

BRD – Groupe Societe Generale

Activitati eligibile

Credit de investitii in completarea surselor proprii, pentru co-finantarea componentei de “contributie proprie” necesara obtinerii finantarii prin fonduri europene post-aderare, pentru proiecte eligibile in Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) sau Programul Operational de Pescuit (POP).

Finantare pana la 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente contributiei proprii.

Valuta finantarii este lei.

Perioada de creditare este de maxim 10 ani. Se stabileste in functie de tipul proiectului si capacitatea de rambursare a clientului.

Perioada de gratie este de maxim 36 luni, corelata cu perioada de executie a proiectului finantat.

Garantiile acceptate de banca sunt flexibile, astfel clientul poate garanta cu pana 50% din valoarea creditului cu proiectul finantat. Diferenta pana la 100% poate fi constituita din garantii reale materiale, garantii personale, scrisori de garantie bancara sau garantii emise de Fondurile de Garantare cu care BRD are incheiate conventii (FGCR si FNGCIMM).

Rambursarea se stabileste in stricta corelatie cu etapele de implementare a proiectului si cu capacitatea de rambursare a solicitantului.

Termene limita

Acest program nu are termen limita.

Sursa: BRD – Groupe Societe Generale
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Date de contact finantator

Turn BRD – Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7

Sector 1, 011171, Bucuresti

Tel: + 4 021 302 6161

TelVerde: 0800 803 803

E-mail: vocalis@brd.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014