Fondul european pentru promovarea eficacitatii energetice (EEEF)

Bani nerambursabili pentru economia de energie

Obiectivele programului

Fondul va investi in economia de energie, eficacitate energetica si energii regenerabile, in particular in mediul urban, la realizarea a cel putin 20% economie de energie si a reducerii emisiilor CO2.

Obiective:
– sa contribuie la atenua
rea schimbarilor climatice;
– sa atraga capitalurile private si publice in finantarea proiectelor care vizeaza atenuarea schimbarilor climatice;
– sa atinga durabilitatea economica a fondului.

Solicitanti eligibili

Pot depune proiecte: autoritati locale si regionale, autoritati nationale, companii si IMM-uri, asociatii.

Activitati eligibile

Sunt finantate proiecte pe energie durabila, in special cele care se implementeaza in mediul urban, privind:
– cladirile publice si private care integreaza solutii de eficacitate energetica si energii regenerabile, inclusiv cele fondate pe utilizarea TIC;
– sursele de energie regenerabila descentralizate si integrate la nivel local si in retelele electrice;
– microgenerarea plecand de la sursele de energie regenerabila;
– transporturile urbane verzi care contribuie la cresterea eficacitatii energetice si integrarea surselor de energie regenerabila, punand accent pe transporturile publice, vehiculele care functioneaza cu energie electrica si hidrogen si reducerea emisiilor de gaz cu efect de sera;
– infrastructurile locale, inclusiv iluminatul eficient al infrastructurilor publice externe precum cel al strazilor, solutiile de stocaj de electricitate, contoarele inteligente si retelele inteligente care utilizeaza din plin TIC;
– tehnologiile in materie de eficacitate energetica si energii regenerabile prezentand un potential inovator si economic si utilizand cele mai bune procedee disponibile.

Pentru a ajunge cat mai eficient la beneficiarii finali, EEEF poate sa intervina prin 2 tipuri de investitii: directe si prin institutiile financiare.

Conditii de finantare
Bugetul programului: 265 milioane de euro.
Termene limita

Proiectele pot fi depuse permanent.

Finantator: Banca Europeana de Investitii | Uniunea Europeana
Sursa: www.eeef.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014