Garantii acordate beneficiarilor de finantari din fonduri europene

Banca

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM

Solicitanti eligibili

Poate beneficia de garantia Fondului orice microintreprindere, intreprindere mica sau mijlocie care urmeaza sa realizeze investitii cofinantate din fonduri europene nerambursabile si indeplineste urmatoarele criterii de eligibilitate:

a) Are statut juridic de IMM dovedit, in conditiile Legii nr. 346/2004 cu modificarile si completari ulterioare, cu declaratia pe propria raspundere;
b) Are incheiat un contract de finantare cu Organismul de Implementare/Autoritatea de Management;
c) Se incadreaza in cerintele normelor de finantare/garantare ale Finantatorului/FNGCIMM.

Valoarea garantiei – maxim 2.500.000 EUR /echivalentul in lei, la cursul de schimb BNR valabil in data aprobarii garantiei.

Procentul de garantare este de maxim:
– 80% din valoarea finantarilor destinate implementarii proiectelor cofinantate din fonduri europene nerambursabile.

Plata garantiei se face in termen de 90 zile calendaristice de la primirea Cererii de plata transmisa de Banca.

Comisionul de garantare pentru anul in curs este de 2,20% p.a.

Avantaje:
– Accesarea rapida a garantiilor (2-3 zile lucratoare)
– Acordarea garantiilor de valori mari (pana la 2,5 mil. EUR/echivalentul in lei)
– Comision de garantare redus fata de garantiile pentru finantari, altele decat cele din fonduri structural (2,20% p.a.)

Termene limita

Acest program nu are termen limita.

Sursa: Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Date de contact finantator

FNGCIMM

Adresa: Str. Iulian Stefan, nr.38, Sector 1, Bucuresti

Telefoane: 021-310.18.74, 021-310.19.37

Fax: 021-310.18.57, 021-223.19.21


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014