Garantii plafon

Banca

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM

Obiectivele programului

Sunt garantate creditele destinate dezvoltarii proiectelor investitionale si asigurarii capitalului de lucru.

Valoarea garantiei – maxim 700.000 lei/echivalentul in lei, la cursul de schimb BNR valabil in data aprobarii garantiei, pentru garantiile in valuta.

Avantaje privind utilizarea produselor de garantare

Pentru IMM:

* eliminarea principalei cauze de respingere a cererii de credit (lipsa garantiilor) prin utilizarea garantiei Fondului, in completarea garantiilor proprii;
* diminuarea incertitudinii acordarii creditului/scrisorii de garantie;
* diminuarea costurilor aditionale creditului/scrisorii de garantie prin reducerea/eliminarea garantiilor imobiliare;
* optimizare, flexibilitate mai mare a finantarilor solicitate bancilor, fara a prezenta garantii proprii suplimentare;
* economie de timp fata de utilizarea garantiilor ipotecare.

Pentru Banca:

* Impartirea riscului de credit asumat, prin preluarea pana la 80% a riscului de credit de catre FNGCIMM, prin garantia irevocabila si neconditionata, care este cea mai lichida garantie. Garantia este platibila in maxim 90 de zile de la initierea procedurii judiciare, fata de min. 2 ani, durata de executare a unei ipoteci.
* Nivelul de provizionare a creditelor este similar celui pentru ipoteci (deducere 50%);
* Cresterea volumului de creditare pentru clientii solvabili dar cu garantii proprii insuficiente;
* Majorarea volumului creditelor deja acordate unui client solvabil, fara a i se solicita garantii materiale suplimentare.

Termene limita

Acest program nu are termen limita.

Sursa: Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Date de contact finantator

FNGCIMM

Adresa: Str. Iulian Stefan, nr.38, Sector 1, Bucuresti

Telefoane: 021-310.18.74, 021-310.19.37

Fax: 021-310.18.57, 021-223.19.21

e-mail: office@fngcimm.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014