Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta DMI 3.3

Bani pentru imbunatatirea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta
DMI 3.3 “Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru interventii in situatii de urgenta”

Introducere

Implementarea acestui program va conduce la diminuarea disparitatilor interregionale precum si a disparitatilor in interiorul regiunilor, intre mediul urban si rural, intre centrele urbane si arealele adiacente, iar in cadrul oraselor, intre zonele atractive pentru investitori si cele neatractive, printr-o mai buna utilizare a sinergiilor regionale.

Obiectivele programului

Obiectivul specific al acestui domeniu major de interventie il reprezinta imbunatatirea capacitatii de raspuns in situatii de urgenta la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare prin reducerea timpului de interventie pentru acordarea primului ajutor calificat si pentru interventii in situatii de urgenta.

Solicitanti eligibili

Solicitantii pot fi asociatiile de dezvoltare intercomunitara, infiintate de catre toate Consiliile Judetene ( respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti), ale judetelor componente ale unei regiuni de dezvoltare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, cu completarile si modificarile ulterioare.

Conditii de finantare
Alocarea financiara orientativa pentru domeniul de interventie 3.3 este de 99.506.701 Euro, din care 84.580.694 Euro din FEDR, restul fiind reprezentat de co-finantarea nationala, din care 12.935.872 Euro din bugetul de stat si 1.990.135 Euro din bugetele locale.
Termene limita

Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului acestui apel pentru proiecte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014