Implementarea strategiilor de dezvoltare locala – Masura 4.1

Fonduri europene pentru implementarea strategiilor de dezvoltare locala
PNDR: Masura 4.1 “Implementarea strategiilor de dezvoltare locala”
Obiectivele programului

Prin Masura 41, Grupurile de Actiune Locala pot implementa si proiecte integrate de dezvoltare locala, ce pot acoperi mai multe axe. Implementarea acestor proiecte se va realiza conform descrierii din Planul de Dezvoltare Locala.

Masura 41 ofera posibilitatea atingerii obiectivelor axelor 1, 2 si 3 din PNDR, prin:
– Sub-masura 411 – Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier in aceasta sub-masura se vor incadra proiectele propuse in strategie care vizeaza obiectivele descrise in fisele tehnice ale masurilor din Axa 1.
– Sub-masura 412 – Imbunatatirea mediului si a spatiului rural. Prin aceasta sub-masura proiectele din strategie vor atinge obiectivele din fisele tehnice ale masurilor Axei 2.
– Sub-masura 413 – Calitatea vietii si diversificarea economiei rurale. Proiectele ce au acelasi scop ca masurile ce formeaza Axa 3, se vor incadra in aceasta sub-masura.

Solicitanti eligibili

Apelul se adreseaza actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate in aria de acoperire a GAL.

Activitati eligibile

Strategiile trebuie sa se materializeze in proiecte concrete, care urmaresc cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier, imbunatatirii mediului si a spatiului rural, cresterii calitatii vietii si a diversificarii activitatilor economice din spatiul rural, elaborate de actorii locali, persoane fizice autorizate sau persoane juridice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Grupului de Actiune Locala.

Conditii de finantare
Fondurile disponibile sunt de 176.687.609 euro.Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect este de: 200.000 de euro.
Termene limita

Incepand cu data de 1 martie 2012, se pot depune proiecte in cadrul sesiunii permanentede primire a cererilor de proiecte.

Afla mai multe raspunsuri pe forumul Finantare.ro.

Ghidul solicitantului
Anunt selectie GAL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014