Intelligent Energy Europe (IEE) – 2012

Programul Intelligent Energy Europe – apel general 2012

Obiectivele programului

Obiective:
– sa impulsioneze eficienta energetica si folosirea rationala a resurselor energetice;
– sa promoveze noile resurse de energie si sa sustina diversificare energetica;
– sa promoveze eficienta energetica si folosirea noilor surse de energie in transport.

Solicitanti eligibili

Pot beneficia de aceste fonduri asociatiile, autoritatile locale si regionale, centrele de cercetare, IMM-urile, universitatile.

Parteneriatele realizate trebuie sa cuprinda cel putin 3 parteneri din 3 tari diferite.

Activitati eligibile

Prioritatea/Programul sectorial SAVE – eficienta energetica – 15 milioane euro (buget indicativ):
– excelenta industriala in energie – actiuni pentru cresterea competitivitatii IMM-urilor europene;
– comportamentul consumatorilor – actiuni de sprijin privind directionarea pietei catre sisteme si produse mai economice in energie;
– servicii energetice – actiuni vizand crestera transparentei pietei si a increderii actorilor implicati, pentru dezvoltarea pietei de servicii energetice pentru micii consumatori.

Prioritatea / Programul sectorial ALTENER – surse alternative de energie – 11,5 milioane euro (buget indicativ):
– electricitate prin sursele de energie regenerabile – actiuni pentru cresterea cotei de energie regenerabila in cota finala de consum energetic in Europa;
– bioenergie – actiuni favorizand o productie crescuta si o utilizare a biomasei, biolichidelor si biogazului;

Prioritatea / Programul sectorial STEER – folosirea eficienta a energiei in transport – 12,5 milioane euro (buget indicativ):
– eficacitate energetica in transporturi – actiuni care vizeaza reducerea cererilor de transport cu autoturismul si pe calea ferata si trecerea catre modalitati de transport mai eficace;
– vehicule cu consum redus de energie – actiuni care ajuta la directionarea pietei catre vehicule mai economice, sustinand legislatia recenta in domeniu;

INITIATIVE INTEGRATE: eficienta energetica a cladirilor si Leadership local pentru energie – initiativa dedicata autoritatilor locale si regionale &ndash
; 27 milioane euro (buget indicativ):
– eficacitate energetica privind cheltuielile publice – initiativa noua care raspunde la accentul pus prin Planul global de eficacitate energetica privind cheltuielile organismelor publice;
– leadership al energiei locale – intarirea capacitatilor multiplicatorilor in raport cu planurile de actiune durabila a energiei;
– mobilizarea investitiilor energetice locale – asistenta tehnica pentru organismele publice privind pregatirea bancara a proiectelor pe energie durabila (STEER, ALTENER, SAVE);
– eficacitate energetica si energii regenerabile pentru cladiri – certificate de performanta energetica, renovare cu consum energetic aproape de 0 (SAVE si ALTENER);
Build Up Skills (intarirea competentelor) – ultima oportunitate pentru punerea in practica a platformelor nationale de calificare si foi de parcurs (Pilonul 1) si prima oportunitate de creare a programelor concrete de calificare (Pilonul 2).

Durata proiectelor este de 36 de luni.

Conditii de finantare
Bugetul alocat: 67 de milioane de euro, maximum 75% cofinantare din totalul costurilor eligibile.

Pentru Pilonul I al masurii “Build Up Skills” este prevazuta o cofinantare de 90%.

Termene limita

Data limita pentru depunerea proiectelor: 8 mai 2012, orele 17.00 (ora Bruxelles-ului).

Pentru proiectele depuse in cadrul sectiunii “Build Up Skills”:
9 februarie 2012 pentru Pilonul 1;
30 aprilie 2013 pentru Pilonul 2.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014