LIFE+ Cerere de propuneri 2012

Fonduri nerambursabile prin programul LIFE+

Obiectivele programului
Aceasta comunicare are in vedere urmatoarele teme:

1. LIFE+ Natura si biodiversitate
Obiectiv principal: Protectia, conservarea, reabilitarea, monitorizarea si facilitarea functionarii sistemelor naturale, a habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu scopul de a opri pierderea biodiversitatii, inclusiv a diversitatii resurselor genetice, in cadrul UE.

2. LIFE+ Politica de mediu si guvernanta
Obiective principale:
– Schimbari climatice: Stabilizarea concentratiei de gaze cu efect de sera la un nivel care sa impiedice incalzirea globala cu mai mult de 2° C;
– Apa: Contributia la imbunatatirea calitatii apei prin elaborarea unor masuri eficiente sub aspectul costurilor pentru obtinerea unei stari ecologice bune in vederea intocmirii planurilor de gospodarire a bazinelor hidrografice;
– Aer: Atingerea nivelurilor de calitate a aerului care nu duc la un impact negativ semnificativ si nu prezinta riscuri pentru sanatatea oamenilor si pentru mediu;
– Sol: Protejarea si asigurarea utilizarii durabile a solului prin mentinerea functiilor solului, prevenirea amenintarilor la adresa solului, reducerea efectelor acestora si reabilitarea solurilor degradate;
– Mediu urban: Contribuirea la ameliorarea performantei ecologice a zonelor urbane ale Europei;
– Zgomot: Contribuirea la elaborarea si aplicarea politicii privind zgomotul ambiental;
– Substante chimice: imbunatatirea, pana in 2020, a protectiei mediului si a sanatatii fata de riscurile reprezentate de substantele chimice;
– Mediu si sanatate: Crearea bazei de informatii pentru politica privind mediul si sanatatea (Planul de actiune privind mediul si sanatatea);
– Resurse naturale si deseuri: Elaborarea si punerea in aplicare a unor politici menite sa asigure administrarea si utilizarea durabila a resurselor naturale si a deseurilor, imbunatatirea performantelor ecologice ale produselor, modele de productie si de consum durabile, prevenirea, recuperarea si reciclarea deseurilor; contributia la aplicarea eficienta a Strategiei tematice privind prevenirea si reciclarea deseurilor;
– Paduri: Furnizarea, in special printr-o retea coordonata la nivelul UE, a unei baze concise si cuprinzatoare pentru informatii relevante in cazul politicii privind padurile in legatura cu schimbarile climatice (impactul asupra ecosistemelor forestiere, atenuare, efecte de substituire), biodiversitatea (date de referinta si suprafete impadurite protejate), incendii forestiere, starea padurii si functiile protectoare ale padurii (apa, sol si infrastructura) precum si contributia la protectia padurilor impotriva incendiilor;
– Inovare: Contributia la elaborarea si demonstrarea abordarilor, a tehnologiilor, a metodelor si a instrumentelor aferente unei politici inovatoare cu scopul de a sprijini aplicarea Planului de actiune privind tehnologiile de mediu (PATM);
– Abordari strategice: Promovarea aplicarii si executarii eficace a legislatiei de mediu a Uniunii si imbunatatirea bazei de cunostinte pentru politica de mediu; ameliorarea performantelor de mediu ale IMM-urilor.

3. LIFE+ Informare si comunicare
Obiectiv principal: Diseminarea de informatii si sensibilizarea cu privire la aspectele de mediu, inclusiv prevenirea incendiilor forestiere si sprijinirea masurilor complementare, precum actiunile si campaniile de informare si comunicare, conferintele si formarea, inclusiv formarea in materie de prevenire a incendiilor forestiere.

Solicitanti eligibili
Propunerile trebuie sa fie prezentate de entitati inregistrate in statele membre ale Uniunii Europene si care sunt organisme publice si/sau private, parti implicate si institutii.

Conditii de finantare
Bugetul total pentru subventionarea activitatilor aferente proiectelor din cadrul LIFE+ in 2012 este de 276 710 000 EUR. Cel putin 50% din aceasta suma se aloca masurilor de sprijinire a conservarii naturii si biodiversitatii.

Rate de cofinantare ale UE:
1. Proiecte LIFE+ privind natura si biodiversitatea
– Rata contributiei financiare a Uniunii este de maximum 50 % din costurile eligibile.
– in mod exceptional, o rata maxima de cofinantare de pana la 75 % este aplicabila propunerilor care vizeaza habitatele sau speciile prioritare reglementate de Directivele “Pasari” si “Habitate”.

2. LIFE+ Politica de mediu si guvernanta
– Rata contributiei financiare a Uniunii este de maximum 50 % din costurile eligibile.

3. LIFE+ Informare si comunicare
– Rata contributiei financiare a Uniunii este de maximum 50 % din costurile eligibile.

Termene limita
Propunerile de proiecte trebuie validate si trimise autoritatilor nationale competente, prin intermediul “eProposal”, pana la 26 septembrie 2012, ora 23.59 (ora locala la Bruxelles).

Propunerile de proiecte trebuie inaintate, prin intermediul “eProposal”, autoritatii nationale a statului membru in care este inregistrat beneficiarul.

Propunerile vor fi apoi transmise Comisiei de catre autoritatile nationale, tot prin intermediul “eProposal”, pana la 2 octombrie 2012, ora 23.59 (ora locala la Bruxelles).

Afla mai multe raspunsuri pe forumul Finantare.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014