Managementul Proiectelor


MANAGEMENTUL PROIECTELOR


DESCARCA SI CITESTE INTREG MATERIALUL FACAND CLICK AICI !


Prefață

Managementul proiectelor este un instrument de planificare, coordonare, realizare și control al activităților complexe din structurile industriale, comerciale, sociale, culturale și politice moderne.
Orice activitate modernă este privită ca un proiect modern, cu un caracter complex, care impune o viziune nouă începând cu analiza necesităților proiectului și terminând cu reutilizarea eficientă a rezultatelor proiectului. Presiunile sistemului globalizat economic și politic concurențial al lumii industrializate, competitivitatea dintre producători, un respect mai mare pentru valoarea, respectiv bunăstarea celor care formează forța de muncă a proiectului și implicit pentru costul acestei forțe de muncă au dus la dezvoltarea de noi tehnici de managementul proiectelor. Primul care furnizează ceea ce clientul dorește este câștigător și va supraviețui în cadrul acestui sistem concurențial. Soluția este realizarea de proiecte performante cu un management de proiect adecvat.
O afacere eficientă înseamnă o investiție într-un proiect performant, cu activități previzibile și planificate. Se are în vedere că o structură organizatorică de succes desfășoară o activitate prin proiecte, aceeasta fiind singura soluție de existență în cadrul sistemului economic concurențial globalizat cu activități având câteodată un grad înalt de imprevizibilitate. Organizațiile de succes structurate prin proiecte conduc la o societate moderna structurată prin proiecte. Investiția în dezvoltarea prin proiecte utilizează managementul afacerilor prin proiecte cu parteneri care au activități previzibile pe o piață previzibilă, cu evaluarea și minimizarea riscurilor în cazul apariției situațiilor imprevizibile. De asemenea, activitatea de cercetare-proiectare nu este opțională, ci absolut obligatorie pentru o strategie de succes în afaceri.
Principala caracteristică definitorie a unui proiect este noutatea sa. Un proiect este un pas în
necunoscut, pândit de riscuri și incertitudini. Nu există două proiecte perfect identice și chiar un proiect care se repetă va fi de fiecare dată diferit într-unul sau mai multe din aspectele sale comerciale, administrative, sociale, politice, fizice sau temporale. Proiectul este proces nerepetitiv care realizează o cantitate nouă, unicat, bine definită, în cadrul unor organizații specializate. Proiectul are drept carcteristică, o acțiune unică, specifică și nouă, compusă dintr-o succesiune logică de activități componente cu caracter inovațional de natură diferită, realizate într-o manieră organizată metodic și progresiv, având puncte de plecare și puncte de finalizare bine definite, destinate pentru obținerea cu succes de noi rezultate complexe, necesare pentru sadisfacerea de obiective clar definite.
În toate domeniile unele proiecte s-au dovedit a fi eșecuri grave și costisitoare. De aici a apărut necesitatea de a înțelege cum pot fi ameliorate cunoștințele și practica atunci când este vorba de conceperea sau dezvoltarea unui proiect.
Managementul proiectelor trebuie abordat ca o metodologie pentru conducerea oricărei
activități ca un proiect, cu rigurozitatea și flexibilitatea necesară obținerii unui succes. Se are în vedere urmărirea pas cu pas a fiecărui eveniment component al proiectului, respectiv a activității, începînd cu utilizarea elementelor de bază și abordînd elemente sofisticate atît cît este necesar pentru fiecare proiect specific. Managementul proiectelor are drept obiectiv realizarea unui produs
/ serviciu care să corespundă necesităților exprimate întrucât nu se poate produce orice pentru a
vinde, nu se vinde decât ceea ce clientul / utilizatorul dorește. Managementul proiectelor este proces de planificare, organizare și control al fazelor și resurselor unui proiect cu scopul de a îndeplini un obiectiv bine definit care are în mod uzual restricții de timp, resurse și cost. Managementul proiectelor impune planificarea, organizarea, monitorizarea și controlul tuturor aspectelor unui proiect și motivarea tuturor celor implicați pentru a realiza în siguranță obiectivele proiectului, în limita timpului, costului și criteriilor de performanță stabilite. Atributul de modern subliniază extinderea conceptului la o varietate de aspecte de interfață legate de domeniu, cost, timp, calitate, performanță. Necesitățile fiind definite de beneficiari, este obligatoriu de a fi înțe- lese de realizatorul sau furnizorul produsului / serviciului, care trebuie să țină cont, totodată și de impactul pe care îl va avea produsul / serviciul asupra colectivității. Aceast obiectiv este valabil pentru toate tipurile de proiecte, oricare ar fi domeniul lor de aplicare. Pentru a atinge acest obiectiv, partenerii realizatori ai proiectului, care constituie un consorțiu de proiect, furnizori ai

produsului / serviciului, trebuie să gestioneze toți parametrii tehnici, economici, sociali, politici, culturali de care depinde realizarea proiectului, precum și relațiile dintre aceștia. Se are în vedere impactul asupra acțiunilor viitoare, mai ales asupra proceselor de producție și de utilizare a produsului / serviciului. Accentul trebuie pus pe noțiunea de serviciu așteptat de utilizator, produsul nefiind decât suportul acestuia. Astfel, satisfacția este măsurată mai mult sub raportul serviciului oferit decât asupra produsului realizat în cadrul proiectului.
Pentru ca noțiunea de calitate totală în cadrul proiectului să-și păstreze sensul adevărat, trebuie avută în vedere importanța relațiilor client-beneficiar, furnizor-client, furnizor-colectivitate, client- colectivitate, beneficiar-colectivitate și obligatoriu relația partener – partener în cadrul proiectului. Nerespectarea acestor relații duce la falimentul proiectului și al structurii organizatorice din care fac parte partenerii proiectului. Principiile de succes pentru un colectiv de proiect sunt: competență, performanță, calitate, etică.
Managerul de proiect trebuie să aibă drept caracterisitici definitorii competența profesională și managerială, capacitatea de a lucra în echipă, pragmatismul, claritatea și simplitatea în acțiuni, respectul față de
client și parteneri. Un manager performant este cel care face rost cel mai rapid de cea mai bună informație și o utilizează în cel mai bun mod pentru realizarea obiectivelor proiectului. Managerul de proiect este persoana care în virtutea sarcinilor, responsabilităților și competențelor atribuite postului ocupat, exercită procese de management, adoptă decizii și inițiază acțiuni ce influențează comportamentul decizional și acțional al altor persoane numite membri ai echipei de proiect, cu scopul creșterii eficienței structurii din care face parte. Managerul se caracterizează drept cel mai bun dintre egali, ocupându-se cu problemele de conducere a activităților de concepție, organizatorice și general administrative ale structurii din care face parte (echipă, organizație, societate, consorțiu de proiect, etc.). Managerul trebuie să rentabilizeze activitatea celor care îl plătesc. Managerul de proiect tebuie să aibă calități de leadership, respectiv abilitatea de a conduce și capacitatea de influență a membrilor echipei de proiect pentru realizarea obiectivelor proiectului. Aceste calități conțin totalitatea sarcinilor, tehnicilor și măsurilor ce decurg din calitatea de leadership. În situații deosebite, managerul de proiect are caracteristicile unui manager de criză având tot timpul o gândire proactivă.min/images/temp/File/ManagementulProiectelor.pdf
În scopul dominării consorțiului unui proiect sau a unei structuri organizatorice, unii manageri incompetenți creează în mod deliberat și rău intenționat situații conflictuale artificiale precis direcționate pentru dezbinarea membrilor structurii respective. Aceste acțiuni conduc la stăpânirea structurii respective într-un mod forțat, despotic, dar conduc la falimentul dezastruos al acestei structuri respectiv proiect sau societate structurată prin proiecte.
Astfel se pun în evidență următoarele proceduri tipice în sistemul falimentar de guvernare prin
conflicte:
– denigrarea competenței unor persoane remarcabile profesional și recunoscute în acest sens;
– supraestimarea competenței unei persoane cu rezultate și competențe reale foarte slabe;
– acordarea de puteri decizionale unor persoane incompetente astfel încât deciziile lor sunt direcționate și conduse din exteriorul structurii;
– instalarea în funcții de conducere a unor persoane fără experiență și competență profesională
în detrimentul celor cu capacități reale și dovedite;
– șantajul și corupția persoanelor / structurilor de conducere;
– crearea de activități / posturi fictive și speciale în folosul anumitor persoane, dar în dezavan- tajul proiectului sau structurii organizatorice;
– crearea și dezvoltarea continuă a unor stări conflictuale virtuale.
Riscul este un partener normal și de nedespărțit al oricărei activități având efecte directe și puternice asupra rezultatelor activității respective. Orice activitate are un anumit grad de risc. În fiecare zi structura organizatorică din care facem parte este abordată direct sau indirect de diverse riscuri. Riscul se definește drept un element incert dar posibil ce apare permanent în procesul evenimentelor tehnice, umane, sociale, politice, reflectînd variațiile distribuirii rezultatelor posibile, probabilitatea de apariție cu valorile subiective și obiective, având efecte posibil păgubitoare și ireversibile. Managementul riscului se definește drept gestionarea evenimentelor incerte în scopul succesului. Managementul riscului proiectului se definește drept totalitatea

metodelor și mijloacelor prin care este gestionat riscul în cadrul unui proiect în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului având incertitudinea ca bază majoră a factorilor de risc. Cîștigă cel care își asumă riscuri calculate. Într-un mediu din ce în ce mai concurențial, așa cum sunt majoritatea domeniilor, nu îți permiți să întîrzii unele decizii pe seama unei prudențe exagerate sau să eviți inovația – produse noi, piețe noi, etc., din același motiv. Este în natura managementului să îți asumi riscuri, mari sau mici. Însă trebuie să ne asigurăm că știm ce înseamnă aceste riscuri, care este costul potențial al insuccesului și până când să așteptăm succesul.
Înainte de a începe managementul unui proiect trebuie identificat foarte clar scopul acestuia. Nu există proiecte fără obiective cuantificabile. Mijlocul prin care este fixat obiectivul este specificația. Aceasta este definită ca expresie cuantificabilă a caracteristicilor la care trebuie să răspundă produsul / serviciul, fiind traducerea în limbajul specialistului a necesităților calitative și cantitative furnizate de utilizator.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014