Ministerul Fondurilor Europene a lansat seria forumurilor tematice pentru implementarea programelor operaționale 2014-2020

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a organizat vineri, 08 iulie 2016, un prim forum, dedicat instrumentelor financiare care vor contribui la implementarea cu succes a programelor operaționale 2014-2020.
Instrumentele financiare (IF) sub formă de investiții de capital sau cvasicapital, garanții, împrumuturi, inclusiv credite cu partajarea riscurilor reprezintă una dintre modalitățile prin care pot fi finanțate proiecte din fonduri europene acordate. Având în vedere caracterul extins al utilizării instrumentelor financiare în perioada 2014-2020 atât la nivelul Comisiei Europene cât și național și dificultățile pe care implementarea cu succes a acestora le presupune, primul forum din această serie a vizat tocmai această tematică.
Forumul destinat IF a marcat lansarea unui dialog structurat între instituțiile publice din România implicate în derularea programelor operaționale, mediul bancar și alți parteneri relevanți pentru dezvoltarea de produse financiare necesare și accesibile beneficiarilor finali. Alături de Ministerul Fondurilor Europene, reprezentat la cel mai înalt nivel, la forum au participat delegați ai Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, și ai Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare. Lor li s-au alăturat reprezentanți ai unui număr important de instituții financiare bancare și nebancare cu experiență în implementarea instrumentelor financiare, precum și participanți din partea BERD și FEI.
Participanții au agreat înfiinţarea unui grup de lucru pentru definirea produselor financiare ce urmează a fi finațate prin Programul Operaţional Capital Uman, în vederea includerii acestora într-un document de tip Carta albă.
Fondurile destinate IF în cadrul PO Regional, PO Competitivitate, PO Capital Uman, PO IMM și PNDR vor ajunge, prin intermediarii financiari (bănci și alte instituții financiare), la IMM-uri competitive și inovative, start-up-uri (cu vechime de până într-un an), întreprinderi sociale, fermieri, procesatori de produse agricole și IMM-uri non-agricole din mediul rural. Instrumentele financiare vizate sunt:
– Investiții de capital de tip equity în start-up-uri și IMM-uri inovative aflate în stadiul inițial de dezvoltare;
– Credite cu partajarea riscului pentru IMM-uri inovative;
– Credite cu partajarea riscului pentru IMM-uri;
– Investiții de capital de risc pentru IMM-uri;
– Portofoliu de microcredite cu partajarea riscului (până la 50 mii Euro) pentru IMM-uri / antreprenoriat și Garanții pentru microfinanțare;
– Portofoliu de credite cu partajarea riscului pentru întreprinderile sociale și Garanții pentru întreprinderi sociale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014