Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian DMI 2.4

Fonduri nerambursabile pentru modernizarea sau dezvoltarea infrastructurii de transport aerian
POS T: DMI 2.4 Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

Obiectivele programului

Scopul este sprijinirea dezvoltarii infrastructurii de transport aerian pe teritoriul Romaniei, pentru realizarea obiectivului general al Programului Operational Sectorial “Transport” 2007-2013 si anume de a promova un transport durabil in Romania, in conditii de siguranta si eficienta, pentru persoane si marfuri, la nivel de servicii la standarde europene.

Solicitanti eligibili

Acest domeniu de interventie se adreseaza tuturor administratiilor aeroportuare ale aeroporturilor de categoria D din Romania, respectiv aeroporturile cu un trafic anual sub 1 milion de pasageri inregistrat in ultimii doi ani.

Activitati eligibile

Activitatile eligibile pentru proiectele de investitii din cadrul prezentei scheme constau in lucrarile de constructie, modernizare sau dezvoltare a infrastructurii de transport aerian: piste de decolare/aterizare, cai de rulare, platforme de stationare, turnuri de control si elementele conexe acestora.

Cheltuielile eligibile pentru prezenta schema sunt cheltuielile aferente realizarii proiectelor de constructie, modernizare sau dezvoltare a infrastructurii aeroportuare (piste de decolare/aterizare, cai de rulare, platforme de stationare, turnuri de control precum si instalatiile aferente acestora (balizaj, sisteme iluminare, etc.) in conformitate cu categorizarea din OMT/MEF 28/75/2008.

Conditii de finantare
Valoarea maxima estimata a finantarii cheltuielilor eligibile care va fi acordata in cadrul prezentului Ghid, pentru perioada 2010 – 2015, este de 59.291.471 Euro, avand ca sursa de finantare Fondul European pentru Dezvoltare Regionala 41.061.302 Euro, si fonduri publice nationale 18.230.170 Euro.
Termene limita

Cererile de finantare se vor depune la sediul AM POST, pana la data de 31 decembrie 2013.

Afla mai multe raspunsuri pe forumul Finantare.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014