Peste 3.000 de proiecte evaluate de APDRP pentru Instalarea tinerilor fermieri

Expertii Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) au finalizat evaluarea celor 3.865 de cereri de finantare pentru “Instalarea tinerilor fermieri”, Masura 112, depuse in cadrul sesiunii desfasurate in perioada 28 noiembrie 2011 – 13 ianuarie 2012.

Astfel, au fost evaluate ca fiind eligibile 2.797 de proiecte a caror valoare totala nerambursabila este de 98.965.380 euro.

Tinerii solicita fonduri nerambursabile pentru infiintarea sau modernizarea exploatatiilor vegetale, zootehnice sau a celor mixte, a stupinelor. Astfel, prin aceste investitii, se obtin cresterea veniturilor cat si imbunatatirea performantelor in respectivele exploatatii.

Proiectele depuse in sesiunea noiembrie 2011 – ianuarie 2012, care au fost evaluate ca neindeplinind toate criteriile de eligibilitate (neeligibile) sunt in numar de 587 avand o valoare de 20,5 milioane de euro.

Din cei 3.865 de solicitanti de fonduri nerambursabile, 481 si-au retras cererile de finantare pentru aceasta masura de investitii.

Fondurile nerambursabile disponibile pentru aceasta sesiune de primire a proiectelor pentru Masura 112 au fost de 50 de milioane de euro.

Astfel, din totalul de 2.797 de proiecte eligibile in valoare de 99 de milioane de euro, vor fi selectate doar cele cu punctaj mare, astfel incat acestea sa se incadreze in suma disponibila de 50 de milioane de euro.

Raportul de evaluare al proiectelor depuse in cadrul Masurii 112

Solicitantii de fonduri care se regasesc in acest raport vor fi notificati asupra rezultatului evaluarii proiectului, indiferent daca acesta este sau nu eligibil.

Tinerii fermieri care au depus Cereri de Finantare pentru solicitarea fondurilor europene nerambursabile acordate prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), au dreptul de a contesta decizia privind evaluarea propriului proiect.

Astfel, dupa emiterea si publicarea Raportului de Evaluare cat si a notificarii solicitantilor, acestia pot depune o contestatie la Oficiul Judetean al APDRP la care au depus si Cererea de Finantare, in cazul in care considera incorecta decizia privind evaluarea, sau in cazul in care considera ca aceasta ii dezavantajeaza.

Contestatiile se pot depune in termen de 5 zile lucratoare de la primirea notificarii, dar nu mai mult de 12 zile lucratoare de la publicarea, pe site-ul APDRP, a Raportului de Evaluare.

Contestarea deciziei, precum si solutionarea contestatiei se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 28 din 31.01.2011 privind constituirea Comitetului de Selectie si a Comisiei de Contestatii pentru proiectele aferente masurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013 (PNDR), precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acestora.

Sursa: APDRP

sursa: finantare.ro

http://www.finantare.ro/peste-3-000-de-proiecte-evaluate-de-apdrp-pentru-instalarea-tinerilor-fermieri.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014