PNDR: Masura 313 Incurajarea activitatilor turistice

Finantare pentru crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism
Masura 313 “Incurajarea activitatilor turistice”
Obiectivele programului

Masura 313 are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice in zonele rurale care sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor alternative, precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural.

Obiectivele specifice se refera la:
1. Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism, in special pentru tineri si femei;
2. Cresterea valorii adaugate in activitati de turism;
3. Crearea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice;
4. Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor.

Obiectivele operationale se refera la:
1. Cresterea si imbunatatirea structurilor de primire turistice la scara mica;
2. Dezvoltarea sistemelor de informare si promovare turistica;
3. Crearea facilitatilor recreationale in vederea asigurarii accesului la zonele naturale de interes turistic.

Solicitanti eligibili

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 313 sunt:
– Micro-intreprinderile;
– Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) care se vor angaja ca pana la data semnarii Contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro-intreprindere, iar in situatia in care, in urma
autorizarii, se modifica reprezentantul legal al proiectului, se vor depune toate documentele ce demonstreaza transferul dreptului de reprezentare pentru noua forma de organizare juridica, aceasta modificare neafectand respectarea criteriilor de eligibilitate si selectie ale Cererii de Finantare.
– Comunele prin reprezentantii lor legali conform legislatiei nationale in vigoare, precum si asociatiile de dezvoltare intercomunitara realizate doar intre comune si infiintate conform legislatiei nationale in vigoare;
– ONG-uri, definite conform legislatiei nationale in vigoare.

Activitati eligibile

Tipuri de investitii eligibile:

a) Investitii in infrastructura de primire turistica
• Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice (structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o micro-intreprindere) avand pana la 15 camere;
• Pentru investitii in structuri de primire turistice altele decat cele de agroturism, nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum 3 margarete/ stele;
• Pentru investitiile in agroturism structura de primire turistica, nivelul de confort si calitate a serviciilor propuse prin proiect, trebuie sa atinga standardul de calitate de minimum o margareta.

b) Investitii in activitati recreationale
i. Investitii private in infrastructura turistica de agrement independenta sau dependenta de structura de primire turistica precum spatii de campare, amenajari de stranduri si piscine, achizitionare de mijloace de transport traditionale pentru plimbari, trasee pentru echitatie, inclusiv prima achizitie de cai in scop turistic (cu exceptia celor pentru curse si competitii) si asigurarea adaposturilor acestora (ca parte componenta a proiectului), rafting, etc.

c) Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.
i. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice;
ii. Dezvoltarea de sisteme electronice locale de rezervare pentru structurile de primire turistice din spatiul rural, conectate la sistemele regionale si nationale;
iii. Amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate publica, etc.;
iv. Investitii legate de refacerea in scop turistic a vechilor trasee de cale ferata cu ecartament ingust, a amenajarilor complementare acestora (ex: constructii, plan inclinat etc.), reconditionarea echipamentelor si utilajelor;
v. Investitii legate de infiintarea si amenajarea de trasee tematice (ex: “drumul vinului”, al “olaritului”, al “cioplitorilor in lemn” etc.).

d) Dezvoltarea si/ sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural:
– elaborarea de materiale promotionale, precum prima editare a materialelor in scopul promovarii actiunilor turistice: brosuri de prezentare, panouri de informare, harti, planuri ale localitatilor, ghiduri turistice, CD-uri, DVD-uri, postere, website-uri informare si/ sau promovare.

Conditii de finantare
Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200.000 Euro/ proiect.Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la:
– 85% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 100.000 Euro/ proiect in cazul proiectelor de investitii in agroturism;
– 85% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/proiect, in cazul proiectelor de investitii in activitati recreationale;
– 50% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi 200.000 Euro/ proiect pentru alte tipuri de investitii in turismul rural.ATENTIE! Costurile eligibile, reprezentand investitiile de promovare aferente componentei d, trebuie sa se incadreaze in limita a 10.000 Euro. Costurile eligibile reprezentand investitiile de creare site-uri web trebuie sa se incadreze in limita a 5.500 Euro.Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 5.000 de Euro.
Termene limita

Proiectele se depun in perioada 17 aprilie – 16 mai 2012.

Ghidul solicitantului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014