Programul “PHARE 2000 – Coeziune economica si sociala” – Linie de credit pentru IMM-uri – RO 0007.02.02.02

Banca

Banca Comerciala Romana S.A.

Solicitanti eligibili

Programul este destinat finantarii proiectelor de investitie ale intreprinderilor micro, mici si mijlocii din 25 de judete grupate in 4 regiuni de dezvoltare. Durata Programului nu este determinata deoarece fondul este de tip revolving.

Pot solicita si primi finantare intreprinderile (inclusiv intreprinderi nou infiintate).

Activitati eligibile

Creditele sunt destinate in principal incurajarii IMM – urilor de a investi in bunuri de capital in vederea modernizarii, cresterii capacitatii productive a intreprinderii. Totodata, se poate finanta si capitalul circulant legat de respectivul proiect de investitie, pana la un nivel de maximum 20% din valoarea creditului.

Fondurile pot fi investite numai in regiunile – tinta ale Programului. Creditele pot fi acordate pentru investitii in echipamente, masini, cladiri (numai daca sunt legate de investitie).

In special, urmatoarele costuri de investitii sunt eligibile in cadrul acestui Program:

» achizitionarea de utilaje noi sau “second hand”;
» achizitionarea si/sau construirea unor uzine productive si a utilitatilor conexe, numai daca sunt corelate cu celelalte componente ale investitiei;
» achizitionarea de licente pentru productia industriala si/sau licente pentru servicii precum franciza;
» achizitionarea de programe informatice pentru modernizarea operatiunilor IMM, cum ar fi: proiectarea asistata de calculator, optimizarea proceselor de management precum si pentru servicii de consultanta pentru reducerea costurilor legate de investitia finantata din credit;
» programe informatice si servicii de consultanta pentru implementarea unui sistem de contabilitate computerizat; extinderea si/sau restructurarea constructiilor destinate productiei numai daca sunt corelate cu celelalte componente ale investitiei; achizitionarea de echipamente;
» achizitionarea de camioane si camionete noi sau “second hand”;
» capital circulant, cum ar fi: materii prime, produse semi-fabricate si alte mat
eriale, pana la maximum 20% din valoarea creditului, incluzand o suma limitata pentru cheltuieli indirecte.

Valoarea programului derulat prin BCR: 15 mil. Euro.Moneda finantarii: EUR.

Sursele de finantare:
» surse proprii ale firmei care solicita creditul: minim 20% din valoarea investitiei;
» credit: maxim 80% din valoarea investitiei, din care:

– 25% credit BCR;
– 75% credit PHARE (maximum 300.000 Euro); un sfert din creditul PHARE va fi finantare nerambursabila.

Durata creditului: de la 3 la 6 ani.

Perioada de gratie: maxim 1 an.

Rambursari: in rate lunare egale, dupa expirarea perioadei de gratie.

Dobanda perceputa: se actualizeaza trimestrial in functie de rata EURIBOR la 3 luni.

Comisioane: nu se percep comisioane de neutilizare si de gestiune.

Termene limita

Acest program nu are termen limita.

Sursa: Banca Comerciala Romana
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Date de contact finantatorBANCA COMERCIALA ROMANA

B-dul Regina Elisabeta, nr.5

Sector 3, Bucuresti

Tel: 021 / 407.42.00

E-mail: contact.center@bcr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014