Programul Cultura (2007-2013): Sprijinirea organizatiilor active la nivel european in domeniul culturii

Bani pentru sprijinirea cooperarii culturale transeuropene

Obiectivele programului

Prin acest program se urmareste cresterea volumului si a calitatii informatiilor si datelor disponibile, cu scopul conturarii unor perspective comparative si al dezvoltarii de analize referitoare la cooperarea culturala la nivel european, in special in ceea ce priveste mobilitatea creatorilor si actorilor culturali, circulatia operelor de arta, a produselor culturale si artistice, dar si dialogul intercultural.

Programul sprijina colectarea si diseminarea de informatii si activitati al caror obiectiv este maximizarea impactului proiectelor. Programul promoveaza schimbul de experienta si bune practici, activitatile de diseminare a informatiilor referitoare la Program, precum si cele referitoare la cooperarea culturala transeuropeana in general.

Solicitanti eligibili

Organizatiile culturale care sunt deja active sau care doresc sa
se implice in activitati culturale la nivel european pot primi subventii pentru acoperirea costurilor lor operationale.

Aceasta sectiune de finantare vizeaza acele organizatii care stimuleaza sentimentul unei experiente culturale comune cu o reala dimensiune europeana.

In cadrul acestei sectiuni sunt eligibile patru categorii de organizatii:

a) ambasadori;

b) retele de advocacy;

c) festivaluri;

d) structuri de sprijin politic pentru Agenda europeana pentru cultura, cu subcategoriile:

i) platforme pentru dialog structurat;

ii) grupari de analiza a politicilor.

Activitati eligibile

Fondurile se acorda pentru acoperirea costurilor operationale corespunzatoare desfasurarii activitatilor curente ale organizatiilor beneficiare.

Este oferit sprijin financiar atat pentru activitati de analiza si de diseminare care sprijina strangerea de informatii despre rezultatele proiectelor, raspunzand astfel nevoii de date cantitative solide in sectorul cultural, cat si pentru evaluarea rezultatelor in raport cu obiectivele Programului.

Organizatiile pot alege intre doua moduri de acordare a finantarii: subventie operationala anuala (in fiecare an, pana in 2013) sau acord-cadru de parteneriat (pe o durata de trei ani, 2011 – 2013).

Conditii de finantare

Sunt disponibile fonduri intre 100.000 si 600.000 de euro, in functie de categoria pentru care se solicita finantare, sprijinul oferit de UE fiind insa limitat la maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

Acest sprijin include costurile de personal, costurile intalnirilor interne, publicatiilor, activitatilor de informare si diseminare, precum si alte costuri direct legate de programul de lucru al organizatiei respective.

Termene limita

Termenele limita pentru depunerea cererilor de finantare este 15 septembrie in fiecare an pana la finele Programului in 2013 pentru subventiile operationale anuale, respectiv 15 septembrie 2010 pentru acordurile-cadru de parteneriat pe 3 ani.

Finantator: Uniunea Europeana

Sursa: Uniunea Europeana

Ghidul programului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014