Programul Operațional Capital Uman POCU (2014-2020)

Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

 

Vezi cele 7 Axe deschise pe siteul ministerului fonduri-ue.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014