Programul Operational Pescuit POP

Programul Operational Pescuit POP

CE finanteaza:

– promovarea tehnologiilor si echipamentelor pentru comercializarea produselor din peste prin imbunatatirea calitatii, sigurantei si trasabilitatii;

– campanii de promovare (campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse din peste, etc);

– organizarea si participarea la expozitii de produse marine si din peste;

– construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice;

– reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare.

CINE poate obtine finantare:

– proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit;

– organizatii de pescari;

– persoane fizice;

– agenti economici;

– autoritatile publice locale;

– organizatiile neguvernamentale, asociatiile;

– comunitatea locala.

Bugetul total

2012 – 42.262.575 Euro

2013 – 45.362.301 Euro

Total 193.429.630 Euro

Axe prioritare

Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit Comunitare

Masura 1.1 – Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Masura 1.2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Masura 1.3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Masura 1.4 – Pescuitul de coasta la scara redusa

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Actiunea 1: Proiecte colective

Actiunea 2: Sprijin pentru pensionarea anticipata

Actiunea 3: Investitii la bordul navelor de pescuit

Masura 1.5 – Compensatii socio-economice pentru managementul flotei comunitare

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Actiunea 1.5.a: Indemnizatii ne-reinnoibile pentru pescarii care au lucrat la bordul unei nave pe o perioada de cel putin 12 luni ca pescari

Actiunea 1.5.b: Plecarea timpurie din sectorul pescuitului, inclusiv pensionarea anticipata

Actiunea 1.5 c: Prime individuale acordate pescarilor cu varsta sub 40 de ani

Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura

Masura 2.1 – Acvacultura

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Actiunea 1: Cresterea capacitatii de productie datorita construirii de noi exploatatii piscicole

Actiunea 2: Variatiile productiei datorita extinderii sau modernizarii exploatatiilor piscicole existente

Actiunea 3: Cresterea cantitatii de alevini proveniti din crescatorii

Actiunea 4: Masuri pentru mediul acvatic

Actiunea 5: Masuri de sanatate publica

Actiunea 6: Masuri de sanatate a animalelor

Masura 2.2 – Pescuit in apele interioare

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Actiunea 1: Nave de pescuit in apele interioare

Actiunea 2: Investitii pentru construirea de instalatii de pescuit in apele interioare

Actiunea 3: Investitii pentru extinderea, echiparea si modernizarea instalatiilor de pescuit in apele interioare

Masura 2.3 – Prelucrarea si comercializarea pestelui

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Actiunea 1: Cresterea capacitatii de prelucrare (construirea de noi unitati si/sau extinderea unitatilor existente)

Actiunea 2: Construirea, extinderea, echiparea si modernizarea unitatilor de prelucrare

Actiunea 3: Construirea unui nou punct de comercializare

Actiunea 4: Modernizarea punctelor de comercializare existente

Masura 2.4 – Inginerie financiara

Axa prioritara 3: Masuri de interes comun

Masura 3.1 – Actiuni colective

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Masura 3.2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Masura 3.3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Actiunea 1: Investitii in porturi de pescuit existente

Actiunea 2: Investitii in restructurarea si ameliorarea locurilor de debarcare

Actiunea 3: Investitii legate de securitatea pentru constructii sau modernizarea unor mici adaposturi de pescuit


Masura 3.4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Masura 3.5 – Actiuni pilot

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Axa prioritara 4: Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti

Masura 4.1 – Dezvoltarea zonelor pescaresti

Actiunea 1: Selectia Grupurilor Locale si implementarea strategiilor integrate

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Actiunea 2: Sprijin pentru actiuni de cooperare intre Grupurile Locale

Axa prioritara 5: Asistenta Tehnica

Masura 5.1 – Sprijin pentru infiintarea parteneriatelor public-private si elaborarea strategiilor de dezvoltare locala integrate a zonelor pescaresti

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Actiunea 1: Gestionarea si punerea in aplicare a programelor

Operatiuni de asistenta tehnica pentru punerea in aplicare a programului operational

– Operatiuni de imbunatatire a capacitatii administrative

– Operatiuni privind comunicarea

– Operatiuni de facilitare a colaborarii

– Operatiuni de evaluare

Actiunea 2: Studii

Actiunea 3: Publicitate si informare

Institutii implicate

1. Autoritatea de Management: Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura

Adresa: Sos. Oltenitei nr. 35-37, bloc turn, et. 5, sector 4, Bucuresti

Tel: 021 – 634.44.29

Fax: 021 – 3326132

E-mail: anpa@anpa.ro, inspectie@anpa.ro

Web: www.ampeste.ro

2. Autoritatea de Certificare: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

Adresa: Str. Stirbei Voda, nr. 43, sector 1, Bucuresti

Tel: 021 – 402.27.79

E-mail: cabinet@apdrp.ro

Web:www.apdrp.ro

3. Autoritatea de Audit: Curtea de Conturi

Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucuresti

Tel : 021 – 307 87 20

Fax : 021 – 307 88 25

E-mail: info@rcc.ro

Web: www.rcc.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014