Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice POS CCE

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice POS CCE

CE finanteaza:

– extinderea capacitatii de productie;
– modernizarea intreprinderii;
– sprijin financiar pentru accesul institutiilor publice si IMM-urilor la internet si servicii conexe, precum si pentru achizitionarea de hardware si software;
– extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, in scopul reducerii pierderilor.

CINE poate obtine finantare:

– IMM-urile si intreprinderile mari;
– autoritatile locale;
– operatorii economici din sectorul energetic;
– furnizorii de retele de comunicatii electronice.

Buget pe ani

2012 – 456.947.159 Euro
2013 – 406.462.565 Euro

Total 2.284.675.277 Euro

Axe prioritare

Axa prioritara 1: Un sistem inovativ si eco-eficient de productie

Domeniul major de interventie 1.1 – Investitii productive si pregatirea pentru concurenta pe piata a intreprinderilor, in special IMM-uri

Operatiunea a): Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile in intreprinderi mari
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

a1. Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1.065.001 – 6.375.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

a2. Sprijin financiar de pana la 1.065.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii

Proiectele se depun in perioada 13 februarie – 31 mai 2012.

Operatiunea b): Sprijin pentru implementarea standardelor internationale
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea c): Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniul major de interventie 1.2 – Accesul IMM-urilor la finantare

Operatiunea a): Sprijin pentru dezvoltarea fondurilor de garantare
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea b): Sprijin pentru infiintarea de firme de capital de risc
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniul major de interventie 1.3 – Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil

Operatiunea 1: Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes national si internationalpoli de competitivitate
Proiectele se depun pana pe 17 august 2012.

Operatiunea 2: Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor
Proiectele se depun in perioada 15 martie – 28 septembrie 2012, pe parcursul a 3 sesiuni.

Operatiunea 3: Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere
Nu a fost lansata.

Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate

Domeniul major de interventie 2.1 – CD in parteneriat intre universitati/ institute de cercetare-dezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie

Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de cercetare si intreprinderi
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniul major de interventie 2.2 – Investitii pentru infrastructura de CDI

Operatiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare, centre de cercetare)
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta
Nu a fost lansata.

Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C-D, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID, GEANT)
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniul major de interventie 2.3 – Accesul intreprinderilor la activitati de CDI (in special IMM-urile)

Operatiunea 1: Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Operatiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor, cu crearea de noi locuri de munca pentru CD
Proiectele se depun pana pe 27 iulie 2012.

Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Axa prioritara 3: Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public

Domeniul major de interventie 3.1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei

Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea 2: Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei (zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului)
Nu a fost lansata.

Operatiunea 3: Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei (zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului)
Nu a fost lansata.

Operatiunea 4: Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniul major de interventie 3.2 – Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice

Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea 2: Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de E-Learning
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de e-sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniul major de interventie 3.3. Dezvoltarea e-economiei

Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri
Proiectele se depun in perioada 5 ianuarie – 29 iunie 2012.

Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatice

Domeniul major de interventie 4.1 – Energie eficienta si durabila (imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic)

Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea b1): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie – partea de transport

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea b2): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie – partea de distributie

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate /retehnologizate
Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniul major de interventie 4.2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie “verde”

Operatiunea: Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniul major de interventie 4.3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie

Operatiunea: Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene
Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Axa prioritara 5: Asistenta Tehnica

Domeniul major de interventie 5.1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE

Operatiunea a): Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor

Operatiunea b): Procesul de management si implementare a POS CCE

Operatiunea c): Procesul de monitorizare

Operatiunea d): Procesul de control

Domeniul major de interventie 5.2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI

Operatiunea a): Comunicare

Operatiunea b): Evaluare

Operatiunea c): Dezvoltare TI


Institutii implicate

1. Autoritatea de Management: Ministerul Economiei si Finantelor
Adresa: Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucuresti
Tel: 021 319 97 59
Fax: 021 312 25 09
E-mail: dezbateri_publice@minind.ro
Web: www.minind.ro

2. Organisme Intermediare

Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii liberale (fost Agentia Nationala pentru IMM-uri si Cooperatie)
Adresa: Str. Poterasi nr. 11, sector 4, Bucuresti
Tel: 021 – 3361451
Fax: 021 – 3361843
Email: comunicare@minind.ro
Web: www.mimmctpl.ro

Ministerul Educatiei si Cercetarii (Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica)
Adresa Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, sector 1, Bucuresti, Romania
Tel: 0213 – 19.23.26
Email: media@mct.ro
Web: www.mct.ro

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei
Adresa: Bulevardul Libertatii Nr. 14
Sector 5, Cod 050706
Tel: 021 – 400.11.90
Fax: 021 – 311.41.31
Email: office@mcti.ro
Web: www.mcti.ro

Ministerul Economiei si Finantelor – Directia Generala Politica Energetica
Adresa: Calea Victoriei nr. 152
Cod postal 70034, Sector 1, Bucuresti
Tel: 021 – 202.53.88
Fax: 021 – 202.53.92
Email: asistenta-oie@minind.ro
Web: www.oie.minind.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014