Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative POS DCA

Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative POS DCA

CE finanteaza:

– studii si cercetari privind experientele de reforma ale administratiei locale din alte state membre;

– studierea si dezvoltarea aspectelor privind reforma avansata, precum si managementul cunoasterii si folosirea tehnologiilor inovative in administratie;

– managementul reformei, inclusiv furnizarea de echipament pentru reformarea structurilor de management;

– asistenta tehnica pentru elaborarea de strategii privind informatizarea institutionala;

– asistenta tehnica pentru planurile de formare profesionala;

– training-ul si asistenta tehnica pentru sprijinul receptarii bunelor practici;

– studiile pentru dezvoltarea sistemelor informatice pentru sprijinul activitatilor de monitorizare si evaluare.

CINE poate obtine finantare:

– administratia centrala si locala;

– institutiile de invatamant superior in parteneriat cu autoritatile publice locale;

– organizatiile neguvernamentale.

Bugetul total

2012 – 24.604.847 Euro

2013 – 22.706.759 Euro

Total 159.696.434 Euro

Axe prioritare

Axa prioritara 1: Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice

Cererea de proiecte nr.1 din 2010 – “Cresterea capacitatii proprii a organizatiilor neguvernamentale de a colabora cu institutiile administratiei publice din Romania”

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniul major de interventie 1- Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea “Strategii de dezvoltare locala

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniul major de interventie 2 – Cresterea responsabilizarii administratiei publice

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniul major de interventie 3 – Imbunatatirea eficacitatii organizationale

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea “Revizuire de structuri si implementare de instrumente moderne

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea “Module de pregatire in domenii ca achizitiile publice, ECDL, limbi straine, dezvoltarea de proiecte, licitarea si managementul proiectelor, etc.

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea: “Elaborarea unor programe postuniversitare de dezvoltare manageriala a personalului cu functii de conducere din administratia publica

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Axa prioritara 2: Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare

Domeniul major de interventie 1 – Sprijin pentru procesul de descentralizare sectoriala a serviciilor

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea “Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate din cele trei sectoare prioritare

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniul major de interventie 2 – Imbunatatirea calitatii si eficientei furnizarii serviciilor

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea “Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Operatiunea “Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management, inclusiv EMAS

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Axa prioritara 3: Asistenta tehnica

Domeniul major de interventie 1 – Sprijin pentru implem
entarea, managementul general si evaluarea PODCA si pentru pregatirea urmatorului exercitiu de programare

Domeniul major de interventie 2 – Sprijin pentru activitatile de comunicare si de promovare ale PODCA

Institutii implicate

1. Autoritatea de Management: Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Adresa: Piata Revolutiei nr.1 A, sect. 1, Bucuresti

Tel: 021 / 303.70.80

E-mail: amdca@mira.gov.ro

Web: www.fonduriadministratie.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014