Programul Operational Sectorial Mediu POS M

CE finanteaza:

– proiectele care vizeaza construirea sau reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile;

– proiectele de extindere sau reabilitare a retelelor de distributie a apei potabile si a sistemelor de canalizare;

– proiectele de constructie sau reabilitare a statiilor de epurare;

– proiectele de achizitionare a vehiculelor de transport al deseurilor;

– proiecte de construire a unor facilitati adecvate pentru deseurile periculoase (medicale, provenite din echipamente tehnice etc);

– proiecte de reabilitare a retelelor de distributie a apei calde si a caldurii;

– proiecte de restaurare ecologica a habitatelor si speciilor;

– proiecte care sustin biodiversitatea;

– proiecte de infrastructura pentru prevenirea inundatiilor si reducerea consecintelor acestora;

– proiecte de elaborare a unor harti de pericol si risc al inundatiilor si inclusiv proiectele de informare publica si de instruire in domeniul reducerii riscurilor;

– proiecte de reabilitare a zonei costiere a Marii Negre afectate de eroziune.

CINE poate obtine finantare:

– autoritatile publice centrale, regionale si locale;

– companiile regionale de apa;

– administratiile ariilor protejate;

– Administratia Nationala “Apele Romane”;

– organizatii non-guvernamentale.

Bugetul total

2012 – 848.813.721 Euro

2013 – 930.977.111 Euro

Total 3.802.794.810 Euro

Axe prioritare

Axa prioritara 1: Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Axa prioritara 2: Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric

Domeniu major de interventie 2.1 – Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Domeniu major de interventie 2.2 – Reabilitarea zonelor poluate istoric

Axa prioritara 3: Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai afectate de poluare

Domeniu major de interventie 3.1 – Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti (hot-spot)

Axa prioritara 4: Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii

Domeniu major de interventie 4.1 – Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000

Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Axa prioritara 5: Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc

Domeniu major de interventie 5.1 – Protectia impotriva inundatiilor

Domeniu major de interventie 5.2 – Reducerea eroziunii costiere

Axa prioritara 6: “Asistenta Tehnica”

Domeniu major de interventie 6.1 – Sprijin pentru managementul si evaluarea POS

Domeniu major de interventie 6.2 – Sprijin pentru informare si publicitate

Sistemul de Management

1. Autoritatea de Management: Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

Adresa: Str. Justitiei, nr. 59-61, sector 4, Bucuresti

Tel: 021- 301 83 49

Fax: 021 – 316 07 78

E-mail: malina.frateanu@mmediu.ro

Web: www.posmediu.ro

2. Organisme Intermediare

Organism Intermediar Regiunea 1 Nord-Est Bacau

Adresa: B-dl. Ionita Sandu Sturza, nr. 78, cod 600269

Tel.: 0234 – 206 116

Fax: 0234 – 515 501

E-mail: programare.pos@arpmbc.ro

Organism Intermediar Regiunea 2 Sud-Est Galati

Adresa: Str. Portului nr. 23

Tel: 0236 – 325 325

Fax: 0236 – 325 515

E-mail: programare@mediuse.ro

Organism Intermediar Regiunea 3 Sud Muntenia Pitesti

Adresa: Str. Craiovei, nr. 32

Tel: 0248 – 211 433

Fax: 0248 – 211 433

E-mail: programare.oi@arpmsm3.ro

Organism Intermediar Regiunea 4 Sud-Vest Craiova

Adresa: Str. Stefan cel Mare nr. 12, cod 200130

Tel / Fax: 0251 – 431 643

E-mail: poscraiova@yahoo.com

Organism Intermediar Regiunea 5 Vest Timisoara

Adresa: Str. Amurgului, nr. 1, cod 300278

Tel / Fax: 0256 – 226 675

E-mail: instrumente.structurale@ipmtm.ro

Organism Intermediar Regiunea 6 Nord-Vest Cluj-Napoca

Adresa: Str. Minerilor nr. 47,
cod 400409

Tel / Fax: 0264 – 418 714

E-mail: office@posmediucj.ro

Organism Intermediar Regiunea 7 Centru Sibiu

Str. Cristian, nr. 21, cod 550073

Tel / Fax: 0269 – 211 512

E-mail: office.oi@arpmsb.ro

Organism Intermediar POS Mediu Bucuresti

Adresa: Str. Slt. Alexandru Borneanu, nr. 4, sector 6

Tel: 021- 315 77 17

Fax: 021 – 315 77 18

E-mail: instrumentestructurale_arpmb@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014