Programul Operational Sectorial Transport POS T

Programul Operational Sectorial Transport POS T

actualizat aprilie 2012

CE finanteaza:

– modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea masurilor necesare pentru protectia mediului inconjurator;

– modernizarea si dezvoltarea retelelor nationale de transport, in conformitate cu principiile dezvoltarii durabile;

– promovarea transportului feroviar, naval si intermodal;

– sprijinirea dezvoltarii transportului durabil, prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului si imbunatatirea sigurantei traficului si a sanatatii umane.

CINE poate obtine fnantare:

– administratiile infrastructurii nationale de transport (CN ADNR SA, CN Cai Ferate CFR SA);

– administratiile porturilor si aeroporturilor;

– Ministerul Transporturilor;

– alti beneficiari.

Bugetul total

2012 – 1.053.278.629 Euro

2013 – 1.125.640.063 Euro

Total 4.846.382.553 Euro

Axe prioritare

Axa prioritara 1: Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii sustenabile a sistemului de transport, integrat in cadrul retelelor europene de transport

Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Domeniul major de interventie 1.1- Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii rutiere de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 7

Domeniul major de interventie 1.2 – Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii feroviare de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 22

Domeniul major de interventie 1.3 – Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii navale de-a lungul Axei prioritare TEN-T nr. 18

Axa prioritara 2: Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale de transport in afara Axelor prioritare TEN-T in scopul dezvoltarii sustenabile a sistemului national de transport

Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Domeniul major de interventie 2.1 – Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale rutiere

Domeniul major de interventie 2.2 – Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii nationale feroviare si a serviciilor oferite pasagerilor

Domeniul major de interventie 2.3 – Modernizarea si dezvoltarea porturilor maritime si fluviale

Domeniul major de interventie 2.4 – Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii de transport aerian

Proiectele se depun pana la 31 decembrie 2013.

Axa prioritara 3: Modernizarea sectorului de transport in scopul imbunatatirii protectiei mediului, a sanatatii umane si a sigurantei pasagerilor

Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului.

Domeniul major de interventie 3.1 – Promovarea transportului intermodal

Proiectele se depun pana la 31 decembrie 2013.

Domeniul major de interventie 3.2 – Imbunatatirea sigurantei traficului pentru toate modurile de transport

Domeniul major de interventie 3.3 – Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului

Axa 4: Asistenta Tehnica

Domeniul major de interventie 4.1 – Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POST

Domeniul major de interventie 4.2 – Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate privind POST

Institutii implicate

1. Autoritate de Management: Ministerul Transporturilor

Adresa: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, Bucuresti

Tel: 0750032 260

Email: liliana.barna@mt.ro

Web: www.ampost.ro

2. Autoritatea de Certificare si Plata: Ministerul Economiei si Finantelor

Adresa: Strada Apolodor nr. 17, sector 5, cod 050741, Bucuresti

Tel: 021 319 97 59

Fax: 021 312 25 09

E-mail: dezbateri_publice@minind.ro

Web: www.minind.ro

3. Autoritatea de Audit: Curtea de Conturi

Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucuresti

Tel: 021 – 307 87 20

Fax: 021 – 307 88 25

E-mail: info@rcc.ro

Web: www.rcc.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014