Programul PHARE RO 9809.02.01 “Schema de finantare a IMM-urilor” – FONDUL MARR

Banca

Banca Comerciala Romana S.A.

Solicitanti eligibili

Beneficiarii creditului: IMM – uri care indeplinesc concomitent urmatoarele conditii:

» sa fie inregistrate sau sa-si desfasoare activitatea in judetele Gorj sau Hunedoara; proiectul propus trebuie sa fie localizat in aceste judete; sa aiba maxim 249 angajati;
» sa nu aiba printre asociati/actionari, societati cu mai mult de 249 angajati, ce detin mai mult de 25% din capitalul social; cel putin 51% din capitalul social sa fie detinut de actionari/asociati (persoane fizice sau juridice private) romani sau din tarile Uniunii Europene;
» sunt eligibile societatile mixte cu cel putin 20% capital romanesc; sa nu aiba datorii restante (catre creditori sau bugetul de stat); sa indeplineasca anumite criterii de eligibilitate financiara (anul financiar precedent incheiat fara pierderi, investitii profitabile, etc.);
» sa nu desfasoare activitatea principala in agricultura, extractie, energie, comert (en-gros si en-detail).

Activitati eligibile

Se pot finanta urmatoarele costuri:

» Investitii pentru dezvoltarea si modernizarea intreprinderilor existente si/sau pentru cele recent infiintate (achizitionarea de echipamente, mijloace de transport marfa, noi si second hand, extinderea, cumpararea si/sau construirea de uzine, hale de productie sau facilitati conexe, daca sunt in legatura directa cu obiectul investitiei, etc.);
» Capital circulant in valoare de maxim 20% din imprumutul solicitat.

Zonelein care programul este operational: judetele Gorj si Hunedoara.Moneda finantarii: EUR.

Sursele de finantare:
» surse proprii ale firmei care solicita creditul: minim 15% din valoarea investitiei;
» credit: maxim 85% din valoarea investitiei, din care: 25% cota BCR; 75% cota PHARE (maximum 300.000 EUR); un sfert din cota PHARE va fi finantare nerambursabila;

Durata creditului: maxim 6 ani.

Perioada de gratie: maxim 2 ani.

Dobanda perceputa: se actualizeaza trimestrial in functie de rata EURIBOR la 3 luni.

Comisioane: nu se percep comisioane de neutilizare si de gestiune.

Toate celelalte costuri aferente operatiunilor bancare efectuate de IMM – uri in legatura cu schimbul valutar, plati/ transferuri bancare/acreditive/decontari in cadrul Programului vor fi suportate de catre IMM-uri.

Rambursari: in transe trimestriale, la 31 martie, 30 iunie, 30 septembrie si 31 decembrie.

Valoarea programului derulat prin BCR: 5,06 mil. Euro (revolving).

Termene limita

Acest program nu are termen limita.

Sursa: Banca Comerciala Romana
Informatii suplimentare
Folositi instrumentele urmatoare pentru a obtine detalii complete despre acest program de finantare
Date de contact finantatorBANCA COMERCIALA ROMANA

B-dul Regina Elisabeta, nr.5

Sector 3, Bucuresti

Tel: 021 / 407.42.00

E-mail: contact.center@bcr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014