Programul Rabla 2012 (Innoirea Parcului Auto National)

Obiectiv

Scopul Programului de stimulare a innoirii parcului auto national este diminuarea poluarii prin scoaterea din uz a autoturismelor si a autoutilitarelor usoare vechi, proprietate a persoanelor fizice / juridice romane, cu nivel de poluare ridicat.

Beneficiari
Poate beneficia de program proprietarul unui autoturism sau o persoana juridica romana care intentioneaza sa dobandeasca de la proprietar tichetul valoric si documentele aferente in vederea achizitionarii unui autovehicul nou.

Activitati subventionate
Achizitionarea unei masini noi.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare
Pentru anul 2012 a fost alocata suma de 114 milioane de lei (care permite scoaterea din uz a 30.000 de autoturisme mai vechi de 10 ani), urmand ca aceasta suma sa fie suplimentata pe parcursul anului, in functie de cerintele pietei.

Beneficiarii au posibilitatea sa obtina si sa utilizeze cumulat pana la trei vouchere valorice de cate 3800 de lei, pentru achizitionarea unui autovehicul nou.
b) Alte conditii de obtinere
O persoana fizica poate folosi pana la 3 tichete valorice pentru a cumpara o masina noua.

Suma de 3800 lei, de care va beneficia cetateanul inscris in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national, va fi virata din bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu direct operatorului economic, de la care cetateanul va achizitiona noul autoturism.

Cum se obtine subventia
1. Casarea autovehicului uzat. Persoana fizica se va prezenta cu autovehiculul uzat la unul dintre operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare a autovehiculelor scoase din uz (REMAT), conform listei publicate pe pagina de internet a AFM.

Proprietarul trebuie sa prezinte documentele prevazute mai sus in original si copie legalizata. Colectorul certifica exemplarul in copie “Conform cu originalul” si restituie proprietarului exemplarul original. Copiile documentelor raman spre pastrare si arhivare la colector.

Dupa verificarea tuturor documentelor si a starii autovehiculului prezentat pentru casare, colectorul elibereaza proprietarului certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, impreuna cu tichetul in valoare de 3.800 lei.

2. Radierea autovehiculului uzat. Proprietarul trebui sa se prezinte la Serviciul de inmatriculari pe raza caruia este inscris in circulatie autovehiculul uzat, in vederea radierii.

3. Inscrierea la producatorul validat. Proprietarul se va inscrie la unul dintre producatorii validati de AFM. Lista acestor producatori se regaseste pe site-ul AFM (www.afm.ro).

Dupa constatarea indeplinirii conditiilor de participare la Program si a concordantei datelor cuprinse in documentele prezentate, producatorul validat elibereaza proprietarului nota de inscriere.

4. Achizitionarea autovehicului nou. In baza notei de inscriere, proprietarul isi achizitioneaza autovehiculul nou. in cazul finantarii in baza unui contract de leasing financiar, factura va cuprinde si datele de identificare a societatii de leasing.

Acte necesare
La REMAT trebuie prezentate urmatoarele documente:
a. actul de identitate;
b. certificatul de inmatriculare;
c. cartea de identitate a autovehiculului.

Pentru identificarea exacta a calitatii persoanei care preda autovehiculul uzat spre casare, colectorul poate solicita, dupa caz, si urmatoarele documente:
a. certificatul de casatorie sau documentul care atesta schimbarea/modificarea numelui si/sau prenumelui, eliberat de autoritatea competenta;
b. actul care atesta schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de resedinta;
c. certificatul de mostenitor. Atunci cand certificatul de mostenitor atesta existenta mai multor mostenitori, este necesara procura notariala prin care persoana ce se prezinta in vederea predarii spre casare a autovehiculului uzat este imputernicita sa actioneze si sa incheie acte juridice in numele si pe seama tuturor co-mostenitorilor in cadrul programului, pentru predarea spre casare a autovehiculului uzat si obtinerea tichetului valoric, radierea autovehiculului uzat din evidenta circulatiei, inscrierea la un producator validat si achizitionarea autovehiculului nou;

Documentele necesare pentru obtinerea certificatului de radiere:
a. certificatul de inmatriculare;
b. certificatul de distrugere a autovehiculului uzat;
Documentele trebuie prezentate in original si copie legalizata.

Proprietarul trebuie sa prezinte la producator urmatoarele documente:
a. actul de identitate al proprietarului, in copie si in original;
b. tichetul valoric/tichetele valorice, in original;
c. certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in copie legalizata;
d. certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, in copie legalizata;
e. certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat, in original;
f. in cazul in care proprietarul intentioneaza sa obtina finantare in baza unui contract de leasing financiar, este necesara declaratia pe propria raspundere, in forma autentificata de notarul public, prin care proprietarul isi exprima in mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculul nou la sfarsitul perioadei de leasing.

Termene limita de obtinere
Sesiunea de inscriere in vederea validarii colectorilor in cadrul programului Rabla a fost stabilita pentru perioada 19 – 28 martie 2012.

Proprietarii – persoane fizice se pot se pot adresa firmelor colectoare, pentru casarea autoturismelor vechi, incepand din data de 3 aprilie si pana in 19 noiembrie 2012.

Website-ul programului

Ordinul nr. 981 din 7 martie 2012 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014