Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor 2.3.3

Finantare pentru stimularea inovarii in intreprinderi
Operatiunea 2.3.3 “Promovarea inovarii in cadrul intreprinderilor”

Obiectivele programului

Obiective:
– stimularea inovarii in intreprinderi;
– dezvoltarea de produse (bunuri sau servicii) si / sau procese noi sau substantial imbunatatite prin valorificarea unor rezultate de cercetare-dezvoltare sau a unor idei brevetate in scopul productiei si comercializarii.

Solicitanti eligibili

Pentru proiectele tehnologice inovative:
Intreprinderile pentru care cercetarea-dezvoltarea nu constituie obiectul principal de activitate. Activitatea de cercetare-dezvoltare poate sa nu existe in obiectul de activitate al intreprinderii. Este considerata intreprindere orice entitate cu personalitate juridica, ce desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia.

Intreprinderile mici si mijlocii sunt definite in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Microintreprinderile se incadreaza in categoria intreprinderilor mici.

Pentru proiectele destinate intreprinderilor nou-create inovatoare
Intreprinderile nou-create inovatoare, in conditiile precizate mai sus, definite ca intreprinderi mici, cu o vechime mai mica de 6 ani in anul depunerii cererii de finantare, dar care au cel putin 1 an vechime la momentul depunerii cererii de finantare, si care demonstreaza prin situatiile financiare ca valoarea cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare a reprezentat cel putin 15% din costurile totale de operare in cel putin unul din ultimii 3 ani care preceda anul depunerii cererii de finantare.

Activitati eligibile

Tipuri de proiecte:

Proiecte tip 1: Proiecte tehnologice inovative
Prin acest proiect se va realiza o inovare de produs, o inovare de produs si de proces, sau numai inovare de proces, atat pentru bunuri, cat si pentru servicii, bazate pe exploatarea si utilizarea cunostintelor stiintifice si tehnologice sau pe idei brevetate.

Activitatile de dezvoltare experimentala (executate de beneficiar sau achizitionate ca servicii) sunt obligatorii in toate propunerile de proiecte, cu exceptia proiectelor care utilizeaza rezultatele cercetarii-dezvoltarii obtinute in cadrul O.2.1.1 de acelasi beneficiar. De asemenea, prezenta in proiect a activitatilor pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii este obligatorie.

Proiecte tip 2: Proiecte pentru intreprinderi nou-create inovatoare
Aceste proiecte sunt dedicate intreprinderilor nou-create inovatoare si sprijina toate activitatile care sustin introducerea in productie, producerea si livrarea pe piata a unui produs (bun sau serviciu), nou sau substantial imbunatatit.

Activitatile de dezvoltare experimentala sunt obligatorii in toate propunerile de proiecte, cu exceptia proiectelor care utilizeaza rezultatele CD obtinute in cadrul O.2.1.1 de acelasi beneficiar. Prezenta in proiect a activitatilor pentru introducerea in productie a rezultatelor cercetarii este obligatorie.

Nu se acorda sprijin financiar pentru:
– activitatile de export catre terte tari sau catre State Membre, legate direct de cantitatile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
– utilizarea cu precadere a produselor nationale in detrimentul produselor importate;
– ajutoarelor care favorizeaza activitatile de prelucrare si comercializare a produselor agricole, in cazurile in care i) valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau comercializate de catre intreprinderile in cauza; ii) acordarea ajutorului este conditionata de obligatia de a fi directionat, partial sau integral, catre producatorii primari.

Prin proiectele tehnologice inovative se acorda sprijin financiar pentru toate sectoarele de activitate cu exceptia urmatoarelor:
a) pescuitul si acvacultura;
b) constructiile navale;
c) industria carbunelui;
d) industria siderurgica;
e) sectorul fibrelor sintetice;
f) productia primara a produselor agricole enumerate in Anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeana si a articolelor din pluta;
g) productia si comercializarea produselor care imita sau substituie laptele si produsele din lapte, in conformitate cu Regulamentul (CEE) nr.1898/1987.
Prin proiectele destinate intreprinderilor nou-create inovatoare se acorda sprijin financiar pentru toate sectoarele de activitate cu exceptia domeniului productiei primare de produse agricole (produsele enumerate in anexa nr. 1 la Tratatul CE; articolele din pluta; produsele care imita sau substituie laptele si produsele din lapte).

Durata proiecte: maximum 36 luni.

Conditii de finantare
Buget competitie: 225 milioane lei.

Valoarea totala a proiectului (costuri eligibile si neeligibile) nu poate depasi echivalentul in lei a 50 milioane Euro.

Valoarea asistentei financiare nerambursabile:
– Proiectele tehnologice inovative: max. 15.000.000 lei.
– Proiectele pentru intreprinderi nou-create inovatoare: max. 3.500.000 lei.

Termene limita

Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului acestui apel pentru proiecte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014