Schema de ajutor de stat privind dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor

Fonduri nerambursabile pentru stimularea investitiilor

Introducere

Schema de ajutor de stat instituita prin H.G. nr. 753/2008 aplica prevederile referitoare la proiectele mari de investitii prevazute in Liniile directoare privind ajutorul de stat regional 2007-2013, adoptate de Comisia Europeana si publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 54 din 4 martie 2006, in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2007.

Solicitanti eligibili

Prevederile schemei de ajutor de stat se aplica intreprinderilor mari (denumite in continuare intreprinderi) care sunt inregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care fac investitii in Romania si care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) realizeaza o investitie initiala cu o valoare care depaseste echivalentul in lei a 100 de milioane euro, iar valoarea costurilor
eligibile depaseste echivalentul in lei a 50 de milioane euro;
b) creeaza cel putin 500 de n
oi locuri de munca, ca urmare a realizarii investitiei initiale.

Conditii de finantare
Durata schemei de ajutor de stat este de 5 ani, respectiv pentru perioada 2008-2012, cu posibilitatea prelungirii pana in anul 2013.

Bugetul total maxim al schemei de ajutor de stat este echivalentul in lei a 575 de milioane euro, iar bugetul mediu anual este de 115 milioane euro.

Termene limita

Proiectele se depun in mod continuu pana in 2013.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Ministerul Finantelor Publice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014