Sprijin financiar pentru producatorii de tomate destinate procesarii

Beneficiari

Beneficiaza de platile tranzitorii pentru tomate destinate procesarii persoanele fizice si/sau juridice.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

Beneficiaza de platile tranzitorii pentru tomate destinate procesarii persoanele fizice si/sau juridice prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare, care:

a) incheie pana la data de 15 iulie a anului corespunzator depunerii cererii de plata cu un prim-procesator aprobat detinator de licenta de fabricatie in conformitate cu ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 357/2003 un contract de livrare a productiei de tomate care se incadreaza la codul NC 0702 00 00. Termenul limita de 15 iulie este valabil inclusiv pentru actele aditionale la contract. Pentru anul 2009 termenul de depunere este prevazut in art. 4 din ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 91/2008.
b) livreaza pentru procesare, conform actelor doveditoare si in functie de suprafata contractata, cel putin echivalentul a 8.000 kg/ha tomate destinate procesarii;
c) respecta prevederile art. 7 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare, care se acorda in agricultura incepand cu anul 2007 si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) depune in termen, documentele prevazute de legislatie pentru obtinerea sprijinului la centrele locale, judetene sau al municipiului Bucuresti al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, conform ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 91/2008.

b) Alte conditii de obtinere

Fermierul beneficiaza de aceasta schema de sprijin financiar dupa livrare
a cantitatii eligibile.

Suprafata eligibila pentru plata se va considera minimum dintre suprafata determinata dupa efectuarea tuturor controalelor si suprafata contractata.

In caz de forta majora beneficiarul este indreptatit sa primeasca echivalentul sprijinului pentru suprafata afectata de forta majora si circumstante exceptionale, care poate fi intreaga sau o parte din suprafata contractata. in acest caz, calculul productivitatii se face raportand cantitatea livrata la suprafata neafectata de forta majora.

Productivitatea astfel calculata va respecta cantitatea de referinta de 8.000 kg/ha la hectar. Forta majora se dovedeste prin documente justificative.

Cum se obtine subventia

Suma totala alocata pentru acest mecanism de sprijin este de 869.000 de euro, din care se va plati sprijin financiar pentru aproximativ 573 de hectare.

Producatorii de tomate destinate procesarii vor primi sprijin financiar de 1516,6 euro pe hectar.

Termene limita de obtinere

Aceasta forma de sprijinire a producatorilor de tomate destinate procesarii se aplica si in Romania, ca, de altfel, in toate statele europene, potrivit Regulamentelor Consiliului (CE) de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori.

Schema de ajutor a fost introdusa de toate statele membre incepand cu anul 2008 si se va aplica pentru perioada 2008-2011.

Alte informatii utile

Ordin nr. 91/2008 – Monitorul Oficial 116 din 14 februarie 2008 (M. Of. 116/2008)

Ordonanta de urgenta nr. 125/2006
– Monitorul Oficial 1043 din 29 decembrie 2006 (M. Of. 1043/2006)
Hotarare privind aprobarea platilor tranzitorii pentru tomate destinate procesarii

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)
PUBLICUL:
Telefon Registratura: 021.305.48.00
Telefon Relatii cu publicul: 021.305.48.23
Fax: 021.305.48.03
E-mail: relatii.cu.publicul@apia.org.ro
Adresa: Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2, Bucuresti
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)
Adresa:
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37;

Telefon centrala:
004-021-307-23-00
004-021-307-23-45
004-021-307-85-00

Telefon Biroul Relatii cu Publicul:
004-021-307-24-24
004-021-307-24-46
004-021-307-85-88
Fax: 004-021-307-86-85
Adresa noua de e-mail: relatii.publice@madr.ro

CONTACT DEPARTAMENT DEZVOLTARE RURALÄ‚
E-mail: feadr@madr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014