Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri 3.3.2

Fonduri pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri
POSCCE: Op. 3.3.2 “Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri”
Obiectivele programului

Obiectivele specifice ale acestei operatiuni sunt:
– dezvoltarea comertului electronic si incurajarea intrarii IMM-urilor pe piata serviciilor si vanzarilor on-line;
– extinderea utilizarii aplicatiilor de instruire on-line;
– optimizarea afacerilor companiilor utilizand mijloace specifice TIC.

Solicitanti eligibili
<ifr
ame style=”POSITION: absolute; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BACKGROUND-COLOR: transparent; MARGIN: 0px; OUTLINE-COLOR: ; PADDING-LEFT: 0px; OUTLINE-WIDTH: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; FONT-SIZE: 13px; VERTICAL-ALIGN: baseline; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; PADDING-TOP: 0px; TOP: 0px; LEFT: 0px; border-image: initial; background-origin: initial; background-clip: initial” id=”aswift_2″ onload=”var i=this.id,s=window.google_iframe_oncopy,H=s&&s.handlers,h=H&&H[i],w=this.contentWindow,d;try{d=w.document}catch(e){}if(h&&d&&(!d.body||!d.body.firstChild)){if(h.call){i+=’.call’;setTimeout(h,0)}else if(h.match){i+=’.nav’;w.location.replace(h)}s.log&&s.log.push(i)}” height=”200″ marginheight=”0″ frameborder=”0″ width=”200″ allowtransparency=”allowtransparency” name=”aswift_2″ marginwidth=”0″ scrolling=”no”>

Beneficiarii eligibili pentru aceasta operatiune sunt IMM-uri definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Activitati eligibile

Activitati eligibile:
1. Achizitionarea de aplicatii software, echipamente TIC, alte mijloace fixe, servicii de consultanta si training specializat necesare pentru:
a. Implementarea de sisteme informatice de comert electronic;
b. Implementarea de sisteme informatice pentru licitatii electronice;
c. Implementarea de sisteme informatice pentru tranzactii electronice securizate;
d. Implementarea de sisteme informatice de e-payment (plata electronica);
e. Implementarea de sisteme de e-learning (invatamant la distanta) pentru IMM;
f. Implementarea altor sisteme informatice pentru dezvoltarea/optimizarea activitatii companiei (Business 2 Business, Business 2 Consumer).
2. Achizitionarea de servicii de consultanta pentru pregatirea si managementul proiectului, inclusiv servicii de asistenta juridica pentru realizarea achizitiilor publice din cadrul proiectului.
3. Achizitionarea de aplicatii software si licente software necesare pentru realizarea proiectului.
4. Achizitionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice, etc.)
5. Achizitionarea de mijloace fixe, care nu intra in categoria de mai sus, necesare pentru functionarea aplicatiei informatice.
6. Instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate si cel care va asigura mentenanta – activitate obligatorie
7. Informare si publicitate pentru proiect – activitate obligatorie
8. Auditarea finala a proiectului, inclusiv auditarea din punctul de vedere al securitatii aplicatiei – activitate obligatorie

ATENTIE: Valoarea eligibila a echipamentelor din categoria B. Cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente TIC, nu trebuie sa depaseasca 30% din valoarea totala eligibila a cheltuielilor pentru investitii.

A. Cheltui
eli pentru servicii de consultanta care nu constituie o activitate permanenta (exclus consultanta fiscala, juridica):
a) servicii de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri, proiectului tehnic, studiilor de piata, alte studii necesare pentru pregatirea proiectului;
b) servicii de consultanta in domeniul managementului de proiect si cheltuieli necesare in procesul de achizitii.
B. Cheltuieli pentru realizarea continutului initial (pentru proiectele de e-learning).
C. Cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente TIC (servere, calculatoare personale de tip desktop/portabile monitoare, echipamente de retea, echipamente periferice etc.) necesare pentru functionarea aplicatiei informatice.
D. Cheltuieli pentru dotari care pot intra in categoria mijloacelor fixe, care nu intra in categoria de mai sus, necesare pentru functionarea aplicatiei informatice.
E. Cheltuieli pentru achizitionarea de aplicatii informatice, licente, brevete, marci, know-how:
a) cheltuieli pentru achizitionarea licentelor software necesare implementarii proiectului, inclusiv baze de date si solutii de securitate;
b) cheltuieli totale pentru achizitionarea de aplicatii informatice – parte a proiectului – pentru realizarea carora este necesara parcurgerea urmatoarelor etape: analiza necesitatilor, dezvoltarea aplicatiei, implementarea si testarea aplicatiei.
F. Cheltuieli pentru formare profesionala:
a) cheltuieli legate de formarea profesionala a personalului care va utiliza produsele software implementate;
b) cheltuieli legate de formarea profesionala a personalului care va asigura mentenanta solutiei daca acesta este angajat al beneficiarului.
G. Cheltuieli cu servicii de auditare finala a proiectului.
H. Cheltuieli de informare si publicitate pentru proiect.

Conditii de finantare
Bugetul total alocat acestui apel de proiecte este de 168 milioane lei. Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate este de 2.300.000 lei, iar cea minima de 45.000 lei.
Termene limita

Inregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line, in mod continuu, incepand c
u 5 ianuarie 2012, ora 9,00 si se va incheia in 29 iunie 2012, ora 14,00.

Afla mai multe raspunsuri pe forumul Finantare.ro.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale

Ghidul solicitantului

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014