Sprijin pentru Start-up-uri si Spin-up-uri inovative 2.3.1

Fonduri pentru sprijinirea activitatilor legate de crearea spin-off-urilor/start-up-urilor inovative
Op. 2.3.1 Sprijin pentru Start-up-uri si Spin-up-uri inovative

Introducere

Operatiunea va sprijini activitatile de inovare ale start-up-urilor si spin-off-urilor care creeaza valoare adaugata in baza rezultatelor de CD brevetate sau nebrevetate, care sunt aplicate/ transferate de firmele respective. Intreprinderile sprijinite vor fi selectate in baza unei analize atente a planurilor lor de afaceri sau a studiilor de piata.

Obiectivele programului

Principalul obiectiv al acestei operatiuni se focalizeaza pe sprijinirea activitatilor legate de crearea sau dezvoltarea spin-off-urilor, respectiv start-up-urilor inovative (bazate pe rezultatele de CD), pentru a creste transferul tehnologic dinspre institutiile CD catre companii si pentru a asigura dezvoltarea de noi domenii de afaceri si activitati inovatoare.

Solicitanti eligibili

Solicitanti eligibili:

  • Spin-off-uri: firme recent infiintate/ care urmeaza sa se infiinteze pe baza unui rezultat recent obtinut dintr-un proiect de cercetare al unei organizatii publice de cercetare sau al unei universitati;
  • Start-up-uri: microintreprinderi sau intreprinderi mici, cu personalitate juridica, infiintate in conformitate cu legea 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, care inregistreaza o vechime de maximum 3 ani in anul depunerii proiectului si are maximum 20 de angajati.

In cazul spin-off-urilor, se admite sa nu fie inregistrate la Registrul Comertului ca firme, in momentul depunerii cererii de finantare. Dupa evaluarea si selectarea in vederea finantarii a propunerilor de proiecte, se solicita potentialilor beneficiari sa-si inregistreze firma la Registrul Comertului, ca firma noua, care nu preia datoriile altei societati comerciale.

In ambele cazuri, solicitantii sunt/ urmeaza sa se inregistreze ca intreprinderi, cu maximum 20 de salariati.

Activitati eligibile

Proiectele vizate de aceasta operatiune pot include urmatoarele activitati eligibile:

  • crearea si inregistrarea unei societati comerciale (numai pentru spin-off);
  • activitati de cercetare-dezvoltare sau achizitia de servicii pentru cercetare-dezvoltare;
  • achizitia de servicii de consultanta pentru inovare referitoare la: management, asistenta tehnologica, transfer tehnologic, instruire, achizitia, protectia si comercializarea drepturilor de proprietate industriala, utilizarea standardelor;
  • achizitia de servicii suport pentru inovare referitoare la: incercari si testari in laboratoare de specialitate; marcarea calitatii, testare si certificare; studii de piata;
  • activitati pentru punerea in productie a rezultatelor cercetarii/ know-how/ brevetului/ licentei sau altui drept de proprietate industriala;
  • activitati legate de informarea beneficiarilor: achizitonarea de publicatii, abonamente si asigurarea accesului la baze de date;
  • activitati de informare si publicitate privind proiectul.
Conditii de finantare

Bugetul competitiei pentru operatiunea 2.3.1 reprezinta echivalentul in lei a sumei de 18,5 milioane de Euro.

Valoarea grantului va reprezenta maxim 90% din valoarea totala a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului vor reprezenta contributia proprie a beneficiarului din fonduri private.

Durata maxima admisa de implementare a unui proiect este de 15 luni.

Termene limita

Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului acestui apel pentru proiecte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014