Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta PNDR 141

Obiectivele programului

Masura 141 are ca obiectiv general cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole in curs de restructurare pentru facilitarea rezolvarii problemelor legate de tranzitie, avand in vedere faptul ca sectorul agricol si economia rurala sunt expuse presiunii concurentiale a pietei unice.

Obiectivele specifice ale masurii se refera la:

 • Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi-subzistenta sa devina viabile economic;
 • Diversificarea productiei in functie de cerintele pietei si introducerea de noi produse.

Obiectivele operationale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare in perioada de restructurare a fermelor de semi – subzistenta pentru o mai buna utilizare a resurselor umane si a factorilor de productie, prin:

 • stimularea spiritului antreprenorial;
 • diversificarea activitatilor si veniturilor.
Solicitanti eligibili

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani (neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola:

 • are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE;
 • este situata pe teritoriul tarii;
 • este inregistrata in Registrul unic de identificare /Registrul agricol;
 • comercializeaza o parte din productia agricola obtinuta.

Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare:

 • individual si independent, ca persoane fizice autorizate;
 • ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale;
 • ca membri ai unei intreprinderi familiale.
Activitati eligibile

Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani.

Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. La aceasta data, solicitantul trebuie sa demonstreze ca fata de situatia initiala a activitatii precizata in Planul d
e afaceri:

 • productia agricola obtinuta destinata comercializarii inregistreaza o crestere de 20%;

si

 • dimensiunea economica a exploatatiei agricole creste cu minim 3 UDE.
Conditii de finantare
Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1.500 de Euro/an/ferma de semi – subzistenta. Sprijinul se acorda pentru o perioada de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeasi exploatatie agricola.
Termene limita

Proiectele se depun in perioada 15 mai – 29 iunie 2012.

Finantator: Uniunea Europeana
Sursa: Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
sursa: finantare.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014