Subventionarea achizitiei de berbeci/tapi pentru reproductie

Obiectiv

Sustinerea din fonduri bugetare a achizitiei de berbeci si/sau tapi pentru reproductie.

Beneficiari

a) crescatorii de animale, membri ai unei asociatii de crescatori de ovine si/sau caprine legal constituite, ale caror efective sunt inscrise in controlul oficial al productiei si care:
– au parcurs sau parcurg o forma de pregatire profesionala in domeniul cresterii animalelor, respectiv au studii superioare ori medii de profil, un curs de specializare de scurta durata, sau, in cazul persoanelor juridice, au angajata o persoana care indeplineste aceste conditii;
– au in proprietate un numar de femele ovine/caprine care sa asigure utilizarea eficienta la reproductie a berbecilor sau tapilor, respectiv minimum 30 de capete de femele ovine/caprine pentru fiecare berbec/tap achizitionat;
– achizitioneaza un numar de berbeci/tapi cuprins intre 2 si 25 de capete;

b) asociatiile de crescatori de ovine si/sau caprine legal constituite, ai caror membri au efective inscrise in controlul oficial al productiei, care:
– au angajat cel putin un inginer zootehnist;
– achizitioneaza un numar de berbeci/tapi cuprins intre 10 si 200 de capete, in vederea utilizarii la insamantari artificiale sau monta dirijata.

Activitati subventionate

Achizitionarea de berbeci si/sau tapi pentru reproductie.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

– Plafonul fondurilor pentru sustinerea achizitiei de berbeci si/sau tapi pentru reproductie, in anul 2008, este de 25.000 mii lei si se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru anul 2008.

b) Alte conditii de obtinere

– Rasele de lapte, carne sau pielicele, din speciile ovine si caprine, care se pot achizitiona in baza prezentei hotarari, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie “Prof. Dr. K. Constantinescu”, in conformitate cu obiectivele programelor de ameliorare.

– Animalele achizitionate se utilizeaza, cel putin 3 ani, pentru reproductie dirijata in scopul ameliorarii genetice a efectivelor de ovine/caprine, perioada in care reprezentantul oficiului judetean pentru ameliorare si reproductie in zootehnie verifica existenta acestora in exploatatie.

Cum se obtine subventia

– Se acorda de la bugetul de stat sprijin financiar sub forma de prima la cumparare pentru achizitia de berbeci si/sau tapi pentru reproductie, din rase de lapte, carne sau pielicele, atestati prin certificat de origine, in cuantum de 60% din pretul de achizitie cu TVA inclus, dar nu mai mult de 1.000 lei/berbec sau tap.

– Cererea pentru solicitarea sprijinului financiar, avizata, in cazul crescatorilor de ovine/caprine de asociatia de crescatori din care fac parte, se
depune la directia pentru agricultura si dezvoltare rurala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, pana la data de 25 noiembrie 2008, insotita de documentele precizate.

– Directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, intocmesc si transmit Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, respectiv Directiei generale buget-finante si fonduri europene, pana la data de 5 decembrie 2008, centralizatorul privind fondurile necesare sustinerii din fonduri bugetare a achizitiei de berbeci si/sau tapi pentru reproductie.

Acte necesare

– cererea pentru solicitarea sprijinului financiar
– copie de pe diploma de studii sau atestatul cursurilor de pregatire profesionala de scurta durata a solicitantului ori a persoanei angajate sau copie de pe contractul de munca al inginerului zootehnist, dupa caz, ori adeverinta care sa ateste parcurgerea unei forme de pregatire profesionala in domeniul cresterii animalelor;
– adeverinta eliberata de consiliul local, din care sa rezulte numarul de femele ovine/caprine detinute de solicitant, conform registrului agricol, in cazul crescatorilor;
– copie de pe factura pentru achizitia berbecilor/tapilor;
– copie de pe certificatele de origine ale berbecilor si/sau tapilor;
– copie de pe avizul de import al berbecilor si/sau tapilor, aprobat de Agentia Nationala pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie “Prof. Dr. K. Constantinescu”, daca este cazul.

Termene limita de obtinere

25 noiembrie 2008.

Alte informatii utile

Hotarare nr. 1099 din 18/09/2008 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 666 din 25/09/2008

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)
Adresa:
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37;

Telefon centrala:
004-021-307-23-00
004-021-307-23-45
004-021-307-85-00

Telefon Biroul Relatii cu Publicul:
004-021-307-24-24
004-021-307-24-46
004-021-307-85-88
Fax: 004-021-307-86-85
Adresa noua de e-mail: relatii.publice@madr.ro

CONTACT DEPARTAMENT DEZVOLTARE RURALÄ‚
E-mail: feadr@madr.roLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014