Subventionarea plantatiilor viticole

Obiectiv

Asigurarea viabilitatii plantatiilor viticole si stoparea disparitiei in masa a butucilor de vita-de-vie si evitarea diminuarii patrimoniului viticol.

Beneficiari

– Producatorii agricoli, persoane fizice, care au in proprietate suprafete de teren cultivate cu vita-de-vie din soiuri nobile pe care le exploateaza;
– Societatile comerciale care exploateaza direct terenuri cultivate cu vita-de-vie din soiuri nobile;
– Societatile agricole sau formele asociative fara personalitate juridica care exploateaza plantatii viticole cu soiuri nobile;
– Arendasii care exploateaza teren cultivat cu vita-de-vie din soiuri nobile care au prevazuta in contract o clauza prin care pot prelua subventia acordata de stat sub diferite forme; in lipsa clauzei mentionate anterior, subventia se poate acorda arendasilor cu acordul scris al proprietarului;
– Unitatile de cercetare si dezvoltare, din invatamântul agricol si alti beneficiari care detin si exploateaza suprafete viticole.

Activitati subventionate

Acordarea producatorilor agricoli care detin si/sau exploateaza plantatii viticole cu soiuri nobile, unei subventii sub forma de bonurile valorice pentru achizitionarea de substante anticriptogamice pe baza de cupru pentru salvarea plantatiilor viticole.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

250.000 lei in vederea autorizarii plantatiilor viticole pentru producerea strugurilor de vin cu denumire de origine controlata (10 lei/ha) si 10.000.000 lei pentru certificarea si marcarea vinurilor cu denumire de origine controlata (12 lei/ha)
30.000.000 lei destinati tratamentelor fitosanitare in plantatiile viticole cu soiuri nobile pentru struguri de masa si vin, inclusiv pentru vinuri cu denumire de origine controlata (500 lei/ha)

b) Alte conditii de obtinere

Pot beneficia de acest sprijin numai cultivatorii de plantatii viticole cu soiuri nobile, care au efectuat lucrarile de intretinere a plantatiilor, cum sunt dirijarea si legatul lastarilor, cârnitul, combaterea buruienilor, care permit aplicarea eficienta a tratamentelor anticriptogamice cu o substanta pe baza de cupru, ce favorizeaza maturarea lemnului anual si scaderea rezervei de boli.

Daca beneficiarul are teren cultivat cu vita-de-vie din soiuri nobile, in suprafata de peste 0,1 ha inclusiv, aflat in mai multe localitati, acesta formuleaza cerere si primeste sprijinul direct al statului de la primaria din localitatea in care este situat terenul.

Instrainarea, deteriorarea sau pierderea registrului de inregistrare a cererilor pentru acordarea sprijinului direct al statului producatorilor agricoli in valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vita-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, si/sau a proceselor-verbale de receptie, regularizare si restituire constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON).

Cum se obtine subventia

Cererile solicitantilor sprijinului, insotite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului sau de contractul de arendare ori concesionare a suprafetelor cultivate cu vita-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, si de inscrisurile din Registrul plantatiilor viticole, se depun la primariile comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, pe raza carora se afla amplasat terenul.

Lista producatorilor agricoli care solicita sprijinul direct al statului in valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vita-de-vie din soiuri nobile se afiseaza la sediul primariilor comunelor, oraselor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la data depunerii cererilor pentru solicitarea sprijinului financiar.

Producatorii agricoli, beneficiari ai sprijinului direct, care au fost omisi in lista producatorilor care au solicitat sprijinul direct al statului in valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vita-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, carora li s-a stabilit o suma in lei mai mica decât cea cuvenita, pot depune contestatii la sediul primariilor in termen de 5 zile de la data afisarii liste.

In termen de 5 zile de la data afisarii, listele producatorilor agricoli care solicita sprijinul direct al statului in valoare de 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivat cu vita-de-vie din soiuri nobile, mai mari de 0,1 ha inclusiv, se inainteaza directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, pentru validare, centralizare si decontare a cererilor aprobate in vederea acordarii sprijinului.

Subventia alocata se va distribui beneficiarilor o singura data, sub forma de bonuri valorice a caror valoare insumata nu poate depasi 150 lei (RON)/ha pentru suprafetele de teren cultivate cu vita-de-vie din soiuri nobile.

Acte necesare

– Cerere;
– Acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului;
– Contractul de arendare ori concesionare a suprafetelor cultivate;
– Inscrisurile din Registrul plantatiilor viticole.

Alte informatii utile

Lege nr. 11 din 11/01/2006 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 37 din 16/01/2006

Ordonanta de urgenta nr. 125 din 08/09/2005 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 848 din 20/09/2005

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)
PUBLICUL:
Telefon Registratura: 021.305.48.00
Telefon Relatii cu publicul: 021.305.48.23
Fax: 021.305.48.03
E-mail: relatii.cu.publicul@apia.org.ro
Adresa: Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2, Bucuresti
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)
Adresa:
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37;

Telefon centrala:
004-021-307-23-00
004-021-307-23-45
004-021-307-85-00

Telefon Biroul Relatii cu Publicul:
004-021-307-24-24
004-021-307-24-46
004-021-307-85-88
Fax: 004-021-307-86-85
Adresa noua de e-mail: relatii.publice@madr.ro

CONTACT DEPARTAMENT DEZVOLTARE RURALÄ‚
E-mail: feadr@madr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014