Subventionarea procesarii primare a tulpinilor de in si de canepa pentru fibre

Obiectiv

Cresterea productiei interne de in si canepa pentru fibre.

Beneficiari

a) procesatorii primari autorizati in baza Ordinului ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 1.044/2003 privind autorizarea unitatilor de procesare primara a tulpinilor de in si canepa pentru fibra, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 din 16 decembrie 2003;

b) procesatorii primari de in si canepa pentru fibre autorizati de catre autoritatile competente ale altor state membre ale Uniunii Europene, care au incheiat contracte cu producatori de in si canepa pentru fibre cultivate pe teritoriul Romaniei;

c) agricultorii care au cultivat in si canepa pentru fibre in Romania, care pastreaza proprietatea asupra tulpinilor transformate prin contract de catre o intreprindere autorizata si dovedesc ca au comercializat pe piata fibrele obtinute.

Activitati subventionate

Obtinerea de:
a) fibre lungi de in, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 507/2008, in valoare de 160 euro/tona;

b) fibre scurte de in, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 507/2008, cu un procent de impuritati si puzderie de maximum 15%, in valoare de 90 euro/tona;

c) fibre de canepa, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 507/2008, cu un procent de impuritati si puzderie de maximum 25%, in valoare de 90 euro/tona, care provin din procesarea primara a tulpinilor obtinute din soiurile cuprinse in anexa nr. II la Regulamentul Comisiei (CE) nr. 796/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, care au continut de tetrahidrocanabinol mai mic sau egal cu 0,2%.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

– Agentia efectueaza plata finala a ajutorului pentru procesarea primara a inului si canepei pentru fibre inainte de 15 octombrie 2010.

– Procesatorii care au depus cereri pentru acordarea ajutorului pentru procesarea primara a inului si/sau canepei pentru fibre pot solicita plata in avans, pana la 80% din suma cuvenita, cu conditia depunerii unei garantii.

– Cuantumul garantiei depuse este de 35% din cuantumul ajutorului estimat, calculat pe baza cantitatii de fibre procesate in perioada pentru care se solicita avansul, cu exceptia garantiilor relevante in cazul fibrelor scurte de in curatate in baza unui contract.

– In cazul fibrelor scurte de in pentru care se apeleaza la curatare in baza unui contract, nivelul garantiei este de 110% din cuantumul ajutorului estimat, calculat pe baza cantitatii de fibre repartizate.

– Procesatorii pot solicita plata in avans a ajutorului pentru procesare, pana la 80% din suma in lei, la o rata de schimb la data-limita de prezentare a cererii, fixata de BCE.

– Cuantumul ajutorului se calculeaza in lei, luandu-se in considerare rata de schimb din ultima zi a fiecarei perioade de comunicare a cantitatilor de fibre obtinute, fixata de Banca Centrala Europeana.

b) Alte conditii de obtinere

– Cantitatile nationale garantate pentru acordarea ajutorului pentru procesarea primara a tulpinilor de in si de canepa pentru fibre cu sprijin comunitar, in anul de piata 1 iulie 2008-30 iunie 2009, sunt de 42 tone fibre lungi de in si 921 tone fibre scurte de in si fibre de canepa.

– procesatorii sa detina contracte de vanzare-cumparare cu producatorii agricoli care cultiva in si/sau canepa ori angajamente de procesare pentru recolta anului 2008;

– Contractele de vanzare-cumparare incheiate intre producatorii de tulpini de in si/sau canepa pentru fibra si procesatorii primari autorizati trebuie sa cuprinda codul unic de inregistrare al fermierului si numarul de inregistrare al cererii de plata pentru schemele de sprijin pe s
uprafata pentru anul 2008.

– Procesatorii sunt obligati sa determine nivelul de impuritati si puzderie pentru fiecare lot de fibre produs.

Cum se obtine subventia

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura gestioneaza schema de acordare a ajutorului comunitar pentru procesarea primara a tulpinilor de in si de canepa pentru fibre in anul de piata 1 iulie 2008-30 iunie 2009, dupa cum urmeaza:

a) primeste, verifica si centralizeaza Cererea de acordare a ajutorului pentru procesarea primara a inului si canepei pentru fibre;
b) transmite la Directia generala de implementare politici agricole, denumita in continuare DGIPA, din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare MADR, situatia suprafetelor cultivate cu in si canepa eligibile, stabilite in urma efectuarii controlului incrucisat cu cererile de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2008;
c) primeste, verifica si centralizeaza Declaratia de productie de fibre din recolta anului 2008; in cazul constatarii neindeplinirii conditiilor care au stat la baza autorizarii, se comunica la DGIPA din cadrul MADR;
d) efectueaza platile anticipate si finale prevazute de legislatia in vigoare;
e) aplica sanctiunile prevazute la art. 14 alin. 1-4 din Regulamentul (CE) nr. 507/2008 la cererile inregistrate de acordare a ajutorului comunitar.

– Contractele de transfer incheiate intre procesatorii autorizati pentru procesarea primara a tulpinilor de in si/sau canepa pentru fibra vor cuprinde codurile unice de inregistrare ale acestora la Agentie.

– Copiile contractelor de transfer incheiate pana la data de 31 decembrie 2008 vor fi depuse atat la MADR, cat si la Agentie – sediul central, pana la data de 15 ianuarie 2009.

– Transferul contractelor de vanzare-cumparare dupa data de 1 ianuarie 2009 se face in urma autorizarii de catre DGIPA din cadrul MADR.

– Copiile contractelor de transfer incheiate dupa data de 31 decembrie 2008 se transmit la Agentie – sediul central.

– Declaratiile de transformare trebuie sa cuprinda codul unic de inregistrare al fermierului si numarul de inregistrare al cererii de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata pentru anul 2008, atribuite de Agentie – centrele judetene.

– Pentru 2008-2009: termenul-limita de depunere la Agentie a copiilor de pe angajamentele de procesare este 20 septembrie 2008.

– Garantia se depune/s
e constituie pana la data de 31 ianuarie 2009, in momentul depunerii primei declaratii de productie.

Acte necesare

Pentru 2008-2009, procesatorii inregistrati trebuie sa depuna Cererea de inregistrare ca procesator primar de in si/sau canepa pentru fibra la Agentie – sediul central pana la data de 10 septembrie 2008 insotita de urmatoarele:

a) copie a autorizatiei de procesare primara a inului si/sau canepei de fibra;
b) copie a certificatului de inmatriculare la registrul comertului;
c) imputernicire si copie a CI/BI a/al persoanei delegate;
d) copie a statutului societatii privind domeniile de activitate.

Cererea de acordare a ajutorului pentru procesarea primara a inului si canepei pentru fibre se depune la Agentie sediul central, pana la data de 20 septembrie 2008, insotita de urmatoarele documente:

a) lista privind suprafetele contractate;
b) copii ale contractelor de vanzare-cumparare;
c) angajamentele de procesare, in cazul in care procesatorii primari proceseaza productia proprie de tulpini de in si/sau canepa pentru fibre;
d) copie a cererii de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata, in cazul in care procesatorii primari proceseaza productia proprie de tulpini de in si/sau canepa pentru fibre;
e) document de identitate bancara.

Declaratia de productie de fibre din recolta anului, ca parte integranta a Cererii de acordare a ajutorului pentru procesarea primara a inului si canepei pentru fibre, se depune la Agentie – sediul central, in termenele prevazute prin Regulamentul (CE) nr. 507/2008, pentru urmatoarele perioade:

a) prima declaratie, pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2008;
b) a doua declaratie, pentru perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2009;
c) a treia declaratie, pentru perioada 1 mai-31 august 2009;
d) a patra declaratie, pentru perioada 1 septembrie31 decembrie 2009;
e) a cincea declaratie, pentru perioada 1 ianuarie-30 aprilie 2010.

Termene limita de obtinere

Sustinerea financiara din partea statului a incetat dupa 1 ianuarie 2010, conform directivelor Uniunii Europene.

Alte informatii utile

Norma din 30/07/2008 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 591 din 06/08/2008

Ordin nr. 470 din 30/07/2008 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 591 din 06/08/2008

Guvernul Romaniei
Piata Victoriei nr. 1, sector 1 , Bucuresti
Telefon: +40-21-314 34 00, 319 15 64

Daca intrebarile dumneavoastra se refera la:
– Locuri de munca: Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca – mass.media@anofm.ro
– Protectia copilului si adoptii: Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie – office@anpca.ro
– Asigurari sociale: Casa Nationala de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale
– Protectia persoanelor cu handicap: Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap
– Relatii de munca: Inspectia Muncii

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)
PUBLICUL:
Telefon Registratura: 021.305.48.00
Telefon Relatii cu publicul: 021.305.48.23
Fax: 021.305.48.03
E-mail: relatii.cu.publicul@apia.org.ro
Adresa: Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2, Bucuresti
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)
Adresa:
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37;

Telefon centrala:
004-021-307-23-00
004-021-307-23-45
004-021-307-85-00

Telefon Biroul Relatii cu Publicul:
004-021-307-24-24
004-021-307-24-46
004-021-307-85-88
Fax: 004-021-307-86-85
Adresa noua de e-mail: relatii.publice@madr.ro

CONTACT DEPARTAMENT DEZVOLTARE RURALÄ‚
E-mail: feadr@madr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014