Subventionarea producatorilor agricoli

Obiectiv

Se acorda sprijin financiar in sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului prin care se urmareste:
– ameliorarea populatiilor de animale, plante;
– imbunatatirea calitatii produselor de origine animala, vegetala;
– imbunatatirea calitatii productiei obtinute pe pajisti;
– sustinerea masurilor privind producerea si comercializarea produselor apicole;
– asigurarea starii de functionare a infrastructurii de imbunatatiri funciare;
– vestitii pentru modernizarea si retehnologizarea infrastructurii de imbunatatiri funciare;
– elaborarea de studii si proiecte de organizare si amenajare a teritoriului agricol;
– implementarea in conditiile legii a proiectelor de organizare si amenajare a teritoriului, pentru comasarea terenurilor fragmentate si rectificarea hotarelor parcelelor comasate, pentru dezvoltarea si/sau reabilitarea infrastructurii rurale din proiectele de organizare a teritoriului.

Beneficiari

– Producatorii agricoli din sectorul vegetal, persoane fizice si/sau persoane juridice, care sunt inregistrati in Registrul agricol/Registrul fermelor/alte evidente funciare si exploateaza terenuri agricole, individual sau in forme de asociere, in scopul obtinerii productiei agricole destinate comercializarii, precum si grupuri de producatori recunoscute/recunoscute preliminar si organizatii de producatori recunoscute.
– Producatorii agricoli din sectorul zootehnic, crescatori de animale, persoane fizice si/sau persoane juridice care detin, cresc sau exploateaza animale, individual sau in forme de asociere conform legislatiei in vigoare, si sunt inregistrati in Registrul agricol/Registrul national al exploatatiilor, precum si grupurile de producatori recunoscute si asociatiile profesionale ale crescatorilor de animale, constituite conform legislatiei in vigoare.
– Organizatiile de imbunatatiri funciare, federatiile de organizatii de imbunatatiri funciare si Administratia Nationala a imbunatatirilor Funciare, dupa caz.
– Proprietarii de parcele agricole care desfasoara activitati cu caracter comercial in mediul rural, persoane fizice autorizate si/sau persoane juridice, precum si grupurile de producatori si asociatiile profesionale care desfasoara activitati in mediul rural si sunt constituite conform legislatiei in vigoare.

Activitati subventionate

Se acorda sprijin financiar producatorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

Valoarea totala a sprijinului de stat, pe anul 2008, pentru producatorii din sectorul viticol si producatorii de legume – fructe, hamei, cartofi, plante medicinale si flori se ridica la 126.985.000 lei.

Sumele alocate producatorilor de legume-fructe sunt distribuite astfel:

200.000 lei pentru functionarea grupurilor de producatori recunoscute (40.000 lei/grup)
200.000 lei pentru implementarea Sistemului European de Bune Practici Agricole EUREPGAP, respectiv 70% din valoarea costurilor certificarii si ale tuturor analizelor si / sau avizelor necesare pentru certificarea unui contract / beneficiar
22.000.000 lei pentru legumele produse pana la 31 decembrie 2008 in serele incalzite (600 lei/tona) si 4.066.000 lei pentru ciupercile de cultura produse in spatii climatizate (800 lei/tona)
16.434.000 lei pentru legume si fructe destinate prelucrarii industriale: tomate – 3.716.000 lei (350 lei/tona), mazare boabe verzi – 953.000 lei (300 lei/tona), fasole pastai – 700.000 lei (350 lei/tona), ardei – 500.000 lei (300 lei/tona), castraveti tip cornison – 150.000 lei (150 lei/tona), mere – 9.346.000 lei (160 lei/tona), prune – 400.000.000 lei (200 lei/tona), cirese – 260.000 lei (200 lei/tona), visine – 130.000 lei (200 lei/tona), piersici – 159.000 lei (300 lei/tona), struguri de masa – 120.000 lei (300 lei/tona)
18.300.000 lei pentru achizitionarea de ambalaje si alte materiale necesare livrarii fructelor si legumelor in stare naturala, reprezentand 30% din valoarea ambalajelor (ambalaje legume – 9.970.000 lei, ambalaje fructe – 8.330.000 lei)
3.500.000 lei pentru sustinerea cheltuielilor de depozitare a unor produse agricole (ceapa, radacinoase, mere, pere, struguri de masa), reprezentand 30% din valoarea acestor cheltuieli.

In sectorul viticol, se acorda:

250.000 lei in vederea autorizarii plantatiilor viticole pentru producerea strugurilor de vin cu denumire de origine controlata (10 lei/ha) si 10.000.000 lei pentru certificarea si marcarea vinurilor cu denumire de origine controlata (12 lei/ha)

30.000.000 lei destinati tratamentelor fitosanitare in plantatiile viticole cu soiuri nobile pentru struguri de masa si vin, inclusiv pentru vinuri cu denumire de origine controlata (500 lei/ha)

Se mai aloca:

36.000 lei pentru sustinerea productiei de hamei cu un continut ridicat de acizi alfa, la cerintele de calitate stabilite prin contract, suma reprezentand 10% din costurile de productie (100 lei/tona)
7.500.000 lei in vederea sprijinirii productiei de cartof pentru industrializare si procesare la calitatea si cerintele specifice normelor tehnice de procesare, stabilite prin contracte (150 lei/tona); cheltuielile de depozitare a cartofilor sunt sustinute cu 7.000.000, reprezentand 30% din valoarea acestora;
7.200.000 lei pentru sustinerea productiei de plante medicinale si aromatice, realizata in conditiile de calitate stabilite prin contract
300.000 lei pentru productia de flori, plante dendrologice si ornamentale in camp, in spatii protejate sau amenajate;

– Daca sprijinul financiar se utilizeaza pentru alte scopuri decat cele pentru care a fost solicitat se considera sprijin financiar necuvenit, iar sumele necuvenite se recupereaza, cu aplicarea dobanzilor si penalitatilor.

b) Alte conditii de obtinere

– Se acorda numai pentru activitatile care nu sunt finantate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european piscicol, fonduri structurale si de coeziune.

– In sectorul vegetal, se ofera subventii in domeniile: legume-fructe, proaspete si prelucrate, culturi de camp, plantatii pomicole, plantatii viticole, tutun, hamei, cartof, plante medicinale si aromatice, flori, plante dendrologice si ornamentale.

Nu pot beneficia de sprijin financiar in agricultura si silvicultura:
– persoanele juridice si asociatiile fara personalitate juridica aflate in lichidare sau care sunt declarate in stare de faliment;
– intreprinzatorul privat care se afla in procedura de executare silita;persoanele fizice si juridice care inregistreaza datorii restante catre bugetul de stat ori bugetul local;
– persoanele fizice sau juridice care au furnizat autoritatilor date false, eronate sau incomplete;
– arendatorul sau concedentul terenurilor agricole.

– Producatorii agricoli, persoane fizice si/sau juridice, crescatori de porcine, bovine, ovine beneficiaza de sprijin financiar pentru animalele identificate si inregistrate conform normelor sanitare veterinare in vigoare, animale abatorizate in abatoare care clasifica carcasele conform Sistemului de clasificare a carcaselor EUROP, animale identificate si inregistrate conform normelor sanitare veterinare in vigoare.

– Producatorii agricoli, persoane fizice si/sau juridice, care detin, cresc si exploateaza familii de albine inscrise in Registrul agricol conform legislatiei in vigoare, beneficiaza de sprijin financiar pentru productia de miere:
a) livrata la unitati de procesare autorizate sanitar veterinar;
b) procesata la unitati de procesare autorizate sanitar veterinar, in regim de prestare de servicii;
c) procesata in unitati proprii de procesare autorizate sanitar veterinar.

Cum se obtine subventia

Se depune o cerere de solicitare a sprijinului financiar si o declaratie.
Cererea si documentatia prin care se solicita sprijin financiar se depun la autoritatile judetene ale Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului.

Pentru a beneficia de sprijinul financiar prevazut la alin. (1) al art. 18, producatorii agricoli, crescatori de porcine, trebuie sa completeze o cerere, al carei model este prevazut in anexa nr. 10, si sa o depuna la centrul judetean al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data inscrisa pe borderoul de achizitie/factura/nota de intrare-receptie, dupa caz, pentru porcii abatorizati, insotita de documente, pentru fiecare categorie de beneficiar si in functie de regimul utilizarii abatorului.

Pentru solutionarea cererilor d
e sprijin financiar si a contestatiilor nu se percep taxe.
in urma solutionarii cererilor de solicitare a sprijinului financiar se hotaraste dreptul solicitantului la sprijin financiar, nivelul sprijinului obtinut si se stabilesc conditiile de acordare si de derulare a acestuia.

In cazul respingerii cererilor de solicitare a sprijinului financiar, la data instiintarii solicitantului se comunica in scris cauzele refuzului.
Institutia publica prin care se acorda sprijin financiar la cerere sau pe baza de proiecte va incheia un contract cu solicitantul sprijinului financiar.

Contractul cuprinde in mod obligatoriu nivelul sprijinului financiar, conditiile in care s-a acordat acesta, drepturile si obligatiile solicitantului, precum si efectele, in cazul nerespectarii clauzelor contractuale.

Sprijinul financiar obtinut de catre persoanele juridice se aloca numai prin contul in lei, deschis la una dintre bancile comerciale.
Documentele care au stat la baza acordarii sprijinului financiar vor fi pastrate de catre solicitant timp de 5 ani de la data depunerii cererii.

Acte necesare

Cerere de solicitare a sprijinului financiar.
Declaratie: va contine in mod obligatoriu datele de identificare a persoanei fizice sau juridice, date referitoare la capitalul propriu, numarul de personal si cifra de afaceri realizate in cazul persoanelor juridice, precum si datoriile solicitantului fata de bugetul de stat, bugetul local si fata de bugetul asigurarilor sociale de stat.

Termene limita de obtinere

Crescatorii de animale trebuie sa depuna o cerere la APIA, pana la data de 31 mai inclusiv.

Alte informatii utile

Ordonanta de Urgenta nr. 123 din 21/12/2006 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 1036 din 28/12/2006

Hotararea Guvernului Romaniei nr. 277 din 12/03/2008 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 199 din 14/03/2008

Ordin nr.17 din 28/01/2009 (Ordin 17/2009) pentru modificarea si completarea anexei L “Norme metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar si conditiile de eligibilitate pentru activitatile din sectorul zootehnic, asa cum sunt prevazute la lit. a), b) si d) din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2006″ la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate – Monitorul Oficial nr. 66 din 04/02/2009

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)
PUBLICUL:
Telefon Registratura: 021.305.48.00
Telefon Relatii cu publicul: 021.305.48.23
Fax: 021.305.48.03
E-mail: relatii.cu.publicul@apia.org.ro
Adresa: Bulevardul Carol I nr. 17, sector 2, Bucuresti
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)
Adresa:
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37;

Telefon centrala:
004-021-307-23-00
004-021-307-23-45
004-021-307-85-00

Telefon Biroul Relatii cu Publicul:
004-021-307-24-24
004-021-307-24-46
004-021-307-85-88
Fax: 004-021-307-86-85
Adresa noua de e-mail: relatii.publice@madr.ro

CONTACT DEPARTAMENT DEZVOLTARE RURALÄ‚
E-mail: feadr@madr.roLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014