Subventionarea productiei de tutun

Obiectiv

Cresterea si imbunatatirea productiei si a calitatii tutunului.

Beneficiari

Producatorii agricoli de tutun, persoane fizice sau juridice;

Activitati subventionate

Cultivarea tutunului.

Conditii de obtinere a subventiei
a) Conditii financiare

Valoarea subventiei acordate pe kilogramul de tutun este stabilita pe grupe de varietati:
– 47 de euro, insa doar daca respecta limita de suprafata a fermei de minim 1 ha si a parcelei de cel putin 0,3 ha.
– 2 euro la kilogramul de tutun, fara limita de suprafata, conditia principala fiind reprezentata de respectarea contractului de cultura.

b) Alte conditii de obtinere

Subventia se acorda producatorilor agricoli de tutun care cultiva, in baza contractului de vanzare-cumparare a tutunului incheiat cu unitatile prim-procesatoare, si fac dovada suprafetelor plantate ca sunt inregistrate in registrul agricol, iar in cazul persoanelor juridice, in registrul exploatatiilor agricole.

Producatorii agricoli care incheie contracte cu prim-procesatori neautorizati de MADR nu sunt eligibili pentru schema de plati nationale complementare cuplata de productie. Sunt 4 prim-procesatori autorizati de catre MADR: Interagro, Investrom Farm, ULT Hungary Pte. Ltd, filiala a Universal Corporation, si Galaxy Tobacco.

Cum se obtine subventia

Subventia se acorda producatorilor de tutun dupa livrarea tutunului se stabileste pe baza declaratiei de livrare, intocmita de unitatile prim-procesatoare de tutun, inregistrata la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala.
Producatorii agricoli de tutun depun cererea pentru acordarea sprijinului direct al statului pentru productia de tutun dupa livrarea in totalitate a cantitatii de tutun, realizata conform prevederilor contractului de vanzare-cumparare a tutunului.

Pe baza cererilor prezentate directiilor pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti, pe a caror raza teritoriala se afla suprafetele exploatate, se intocmesc dosare producatorilor agricoli de tutun, care cuprind datele de identificare, dimensionarea suprafetelor cultivate, schitele de amplasare a culturilor de tutun etc.

Acte necesare

– Cerere-tip;
– Contractele de vanzare-cumparare incheiate cu unitatile prim-procesatoare, inregistrate la directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene, in copie, care trebuie sa respecte conditiile instituite prin contractul-tip de cultivare a tutunului, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului privind contractul-tip de vanzare-cumparare a tutunului brut, referitoare la suprafata cultivata, varietatea de tutun, calitatea tutunului si pretul de livrare;
– Declaratiile de livrare intocmite si semnate, in cazul persoanelor fizice, si/sau documentele contabile care atesta livrarea si efectuarea platii, corespunzator cantitatii livrate.

Termene limita de obtinere

Sustinerea financiara din partea statului a incetat dupa 1 ianuarie 2010, conform directivelor Uniunii Europene.

Alte informatii utile

Ordin nr. 850 din 28/12/2006 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 1054 din 30/12/2006

Comisia Europeana (CE)
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR)
Adresa:
Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 24, sector 3, codul postal 020921, oficiul postal 37;

Telefon centrala:
004-021-307-23-00
004-021-307-23-45
004-021-307-85-00

Telefon Biroul Relatii cu Publicul:
004-021-307-24-24
004-021-307-24-46
004-021-307-85-88
Fax: 004-021-307-86-85
Adresa noua de e-mail: relatii.publice@madr.ro

CONTACT DEPARTAMENT DEZVOLTARE RURALÄ‚
E-mail: feadr@madr.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014