Subventionarea reabilitarii termice a blocurilor de locuinte din zone defavorizate

Obiectiv

Instituirea unor masuri speciale de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate in localitati din zone defavorizate si/sau monoindustriale.

Beneficiari

Proprietari/locatari sau asociatii de proprietari.

Activitati subventionate

Reabilitarea unor blocuri de locuinte, amplasate in localitati din zone defavorizate si/sau monoindustriale in care activitatea unitatilor economice de profil a fost restructurata si/sau inchisa, denumite in continuare blocuri de locuinte.

Cum se obtine subventia

Criteriile de selectie a blocurilor de locuinte avute in vedere de consiliile locale din localitatile amplasate in zonele defavorizate, denumite in continuare consilii locale, sunt:
criterii tehnice:
a) anul construirii/perioada de proiectare (in ordinea descrescatoare privind vechimea constructiei);
b) regimul de inaltime (in ordinea descrescatoare a numarului de niveluri);
c) existenta unor degradari/avarii vizibile (fisuri, crapaturi, armaturi dezvelite ale elementelor structurale);
d) actiunea unor factori cu consecinte agravante asupra rezistentei, stabilitatii, igienei, sanatatii oamenilor, protectiei mediului, izolatiei termice, hidrofuge si economiei de energie (tasari neuniforme, explozii, incendii, coroziuni, infiltratii, igrasie etc.);
e) interventii intreprinse asupra sistemului structural al constructiei (incepand cu cele la care nu s-au realizat pana in prezent lucrari de interventie);
f) existenta spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, la parter (incepand cu cele cu mari aglomerari de persoane);
criterii sociale:
a) numarul de persoane (in ordinea descrescatoare a numarului de locatari aflati in evidenta in cartea de imobil);
b) numarul locatarilor someri si asistati sociali (in ordinea descrescatoare);
c) nivelul sumelor datorate pentru plata cheltuielilor de intretinere (in ordinea crescatoare a sumelor);
d) acordul proprietarilor/locatarilor privind reabilitarea blocului, in conditiile art. 6 din ordonanta, exprimat prin hotararea adunarii generale a acestora.

Consiliile locale transmit Companiei Nationale de Investitii “CNI” – S.A., denumita in continuare “CNI” – S.A. (unitate care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului. ), propunerile pentru includerea blocurilor de locuinte in programele anuale, pana la data de 15 mai a fiecarui an pentru anul urmator.

Asociatia de proprietari/locatari se obliga, in conditiile legii:

a) sa puna la dispozitia CNI – S.A.:
â–ª hotararea adunarii generale a proprietarilor/locatarilor;
â–ª declaratie, autentificata la un notar public, a fiecarui proprietar din imobilul mentionat la pct. I, prin care declara pe propria raspundere ca este proprietarul de drept al bunului imobil specificat, precum si faptul ca accepta si permite accesul pe proprietate pentru proiectarea si executarea masurilor speciale de reabilitare;
â–ª copii legalizate de pe actele de identitate ale proprietarilor;
â–ª imputernicire pentru obtinerea autorizatiei de constructie de catre CNI – S.A.;

b) sa puna la dispozitie CNI – S.A. cartea de imobil, precum si orice alte documente necesare referitoare la imobil;

CNI – S.A. se obliga, in conditiile legii:
a) sa finanteze expertizarea tehnica si energetica, dupa caz, a imobilului;
b) sa finanteze si sa coordoneze promovarea si executarea lucrarilor de reabilitare a imobilului;
c) sa obtina autorizatia de construire;
d) sa urmareasca si sa supravegheze executia tehnica a lucrarilor prin personal autorizat;
e) la finalizarea lucrarilor, sa predea imobilul asociatiei de proprietari/locatari prin proces-verbal de predare-primire.

Nerespectarea obligatiilor de catre una dintre parti atrage despagubirea celeilalte parti cu o suma reprezentand contravaloarea cheltuielilor suportate de aceasta.

Pentru efectuarea platii cheltuielilor aferente expertizarii tehnice si energetice, proiectarii si executiei lucrarilor de interventie, “CNI” – S.A. indeplineste urmatoarele atributii:
a) verifica documentele de plata, intocmeste lunar centralizatorul deconturilor justificative si acorda viza de control financiar preventiv;
b) inregistreaza centralizatorul deconturilor justificative la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pana la data de 10 a fiecarei luni pentru luna precedenta;
c) in termen de 3 zile lucratoare de la primirea sumelor in cont, “CNI” – S.A. va efectua platile in conturile executantilor persoane juridice selectate in conditiile legii si nominalizate in deconturile justificative.

Acte necesare

– Conventie intre CNI – S.A si Asociatia de proprietari/locatari;
– Hotararea adunarii generale a proprietarilor/locatarilor;
– Declaratie, autentificata la un notar public, a fiecarui proprietar, prin care declara pe propria raspundere ca este proprietarul de drept al bunului imobil specificat, precum si faptul ca accepta si permite accesul pe proprietate pentru proiectarea si executarea masurilor speciale de reabilitare;
– Copii legalizate de pe actele de identitate ale proprietarilor;
– Imputernicire pentru obtinerea autorizatiei de constructie de catre CNI – S.A.;

Termene limita de obtinere

15 mai a fiecarui an pentru anul urmator.

Alte informatii utile

Ordonanta de urgenta nr. 125 din 24/11/2004 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 1188 din 13/12/2004

Lege nr. 60 din 21/03/2005 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 255 din 28/03/2005

Norma metodologica din 07/07/2005 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 621 din 18/07/2005

Hotarare nr. 409 din 16/04/2008 – Monitorul Oficial, Partea I nr. 331 din 25/04/2008

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (MDRL)
SEDIU:
Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5
Program de lucru: Luni – Joi, 8:30 -17:00, Vineri: 8:30 – 14:30

PUNCT DE INFORMARE:
Telefon: 037 211 14 09
E-mail: info@mdlpl.ro

REGISTRATURA:
Tel: 037 211 14 43

DIRECTIA DE COORDONARE A ACTIVITATII IN TERITORIU
Unitate Teritoriala Piatra Neamt – 0749 196 356
Unitate Teritoriala Braila – 0749 196 304
Unitate Teritoriala Calarasi – 0749 196 357
Unitate Teritoriala Craiova – 0749 196 316
Unitate Teritoriala Timisoara – 0749 196 312
Unitate Teritoriala Cluj – 0749 196 368
Unitate Teritoriala Alba – 0749 196 367
Unitate Teritoriala Bucuresti – 0749 196 830

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ADJB © 2014